Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Program najbližšieho zasadnutia MsZ

Program najbližšieho zasadnutia MsZ

Program najbližšieho MsZ

  19.09.2019 XVIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
8.
11.00
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
11.
11.30
Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
12.
11.40
Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
13.
11.50
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
14.
12.00
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A ( 12.30 – 13.30 )
16.
13.40
Mgr. Anna Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
17.
13.50
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
18.
14.00
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
20.
14.20
Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
25.
15.20
Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
26.
15.40
Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
31.
16.30
Interpelácie poslancov
32.
16.50
Informácie
33.
17.00
Záver