Liptovský Mikuáš

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

31.10.2020 | Tlačové správy
Testovanie má v našom meste pokojný priebeh

Testovanie na COVID-19 prebieha v Liptovskom Mikuláši pokojne. Odberné tímy vybavujú ľudí plynulo, v teréne sme sa stretli s ústretovosťou testovaných a ochotou obslužného personálu ... Čítať viac

13.08.2020 | Tlačové správy
Poslanci vylúčili z rokovania nariadenie o prideľovaní bytov aj financovanie ľadovej plochy

Čítať viac

28.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie

Otvoriť prílohu

28.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor v objektoch: Kultúrneho domu v k.ú. Iľanovo, Kultúrneho domu v k.ú. Palúdzka a v nehnuteľnosti Ver. správy v k.ú ... Otvoriť prílohu

28.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť-novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 5/13 v k.ú. Demänová (ul ... Otvoriť prílohu

28.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení pobytu

Otvoriť prílohu

24.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - stavebníci Mgr. Zuzana Gejdošová a Michal Gejdoš - Stavebné úpravy bytu č. 10 na ul. Štefánikovej č. 1521/21, na pozemku parc. č. KN-C 365/3 v k.ú ... Otvoriť prílohu

24.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytového domu - zateplenie - Jilemnického 643, Lipt. Mikuláš na pozemku parc. č. KN-C 344/4 a KN-C 343/4 v k.ú. L ... Otvoriť prílohu

22.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 22.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 22.7.2020 ... Otvoriť prílohu

22.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - 22.7.2020

Oznámenie o uložení zásielky - 22.7.2020 ... Otvoriť prílohu

22.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "12745 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Rekonštrukcia VN prípojky" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

21.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Július BARÁNYI (1997); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

21.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta prenajať pozemok o výmere 152m2 v k.ú. Palúdzka (ul. Budovateľská) ... Otvoriť prílohu

21.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta prenajať časť pozemku o výmere 125m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš (ul. Vansovej) ... Otvoriť prílohu

21.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina vo veci umiestnenia líniovej stavby "Dátová sieť Magnet" ... Otvoriť prílohu

17.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 17.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 17.7.2020 ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1097/16, v k.ú. Okoličné ... Čítať viac

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "SO 05 - Komunikácie a parkoviská" a "SO 08 Dažďová kanalizácia" v rámci projektu "Bytové domy - Nová Palúdzka, II. etapa" ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "SO 10 - Verejné osvetlenie" a "SO 11 Rozšírenie STL plynovodu" v rámci projektu "Bytové domy - Nová Palúdzka, II. etapa" ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 20.7.2020 ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 1 z 80 ) Ďalšia