Liptovský Mikuáš

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

30.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

20.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

17.03.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5287/53 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

13.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

13.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 20" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (Nábr. A ... Otvoriť prílohu

13.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

13.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "IBV Stošice - Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie, Vonkajriš osvetlenie obytného súboru a prístupovej komunikácie" nachádzajúcej sa v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stošice, a.s ... Otvoriť prílohu

12.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Urbariát - Pozemkové spoločenstvo Lúčky oznamuje, že plánované zasadnutie, ktoré sa malo uskutočniť 28.3.2020, sa ruší ... Otvoriť prílohu

12.03.2020 | Oznamy
Oznam

Oznámenie o opatreniach Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko v súvislosti s epidémiou koronavírusu ... Otvoriť prílohu

12.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Poľovníckeho združenia "Siná" o vykonaní úhrady náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy ... Otvoriť prílohu

11.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

11.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

10.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ... Otvoriť prílohu

10.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy spevnených plôch Iľanovo" nachádzajúcej sa v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

09.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

09.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Upovedomenie o podanom odvolaní - Dátová sieť Magnet ... Otvoriť prílohu

09.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

06.03.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 700/6, v k.ú. Ploštín ... Čítať viac

05.03.2020 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 12.3.2020 ... Otvoriť prílohu

04.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 1 z 112 ) Ďalšia