Liptovský Mikuáš

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

17.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 17.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 17.7.2020 ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1097/16, v k.ú. Okoličné ... Čítať viac

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "SO 05 - Komunikácie a parkoviská" a "SO 08 Dažďová kanalizácia" v rámci projektu "Bytové domy - Nová Palúdzka, II. etapa" ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "SO 10 - Verejné osvetlenie" a "SO 11 Rozšírenie STL plynovodu" v rámci projektu "Bytové domy - Nová Palúdzka, II. etapa" ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 20.7.2020 ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Michal SOCHÁŇ (1980); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

15.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 15.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 15.7.2020 ... Otvoriť prílohu

14.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta prenajať časť pozemku

Zámer mesta prenajať časť pozemku o výmere cca. 12,24m2 v k. ú. Okoličné (lokalita bývalých skleníkov) ... Otvoriť prílohu

10.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 10.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 10.7 ... Otvoriť prílohu

10.07.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 5261/101, v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

10.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - 10.7.2020

Oznámenie o uložení zásielky - 10.7.2020 ... Otvoriť prílohu

10.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rekreačný dom" na pozemkoch v k. ú. Ploštín, stavebníkom ktorej je Peter Janči ... Otvoriť prílohu

09.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Gabriela Granátová, nar. 1977; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

09.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

08.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu Doplnok "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 1 z 127 ) Ďalšia