• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Projekty EÚ | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ

  Projekty EÚ

   Podané žiadosti o NFP

   Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši

   Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš

   Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš

   Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM

   Podpora administratívnych kapacít UMR Ružomberok Liptovský Mikuláš

   Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši

   Memoria Viventem – Živé spomienky na európsku kultúru

   SALUTE4CE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí

   Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši

   Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš

   Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš II

   Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa

   Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš

   Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš

   Budovanie školských dažďových záhrad

   Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši

   Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

   KOMUNITNÉ SLUŽBY V MESTÁCH A OBCIACH S PRÍTOMNOSŤOU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT – II. Fáza

   Modernizácie učební ZŠ a MŠ Okoličianska

   Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej

   Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa

   Modernizácia učební ZŠ s MŠ Demänovská ulica

   Modernizácia polytechnickej učebne pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš

   Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

   Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš

   Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy

   Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa

   Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš

   Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš

   Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš

   Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš

   Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

   Historicko –kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

   Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Liptovský Mikuláš

   Národný projekt terénna sociálna práca v obciach

   Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš

   Jaslo - Liptovský Mikuláš

   Aktívne starnutie