• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Zasadnutia MsZ | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

  Zasadnutia MsZ


   

  PROGRAM ROKOVANÍ

  Plán zasadnutí MsZ

  2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  Nastaviť
    24.03.2023 VIII.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  15.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  15.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  15.10
  Voľba návrhovej komisie
  8.
  17.30
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  6.
  18.00
  Záver
    23.02.2023 VII.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  10.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  10.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  10.10
  Voľba návrhovej komisie
  5.
  10.30
  Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
  JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
  6.
  10.45
  JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
  10.
  12.10
  Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA (12.30 – 13.30)
  12.
  13.45
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  17.
  15.45
  Interpelácie poslancov
  18.
  15.55
  Informácie
  19.
  16.00
  Záver
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  15.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  15.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  15.10
  Voľba návrhovej komisie a voľba volebnej komisie
  5.
  15.30
  Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
  JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
  7.
  16.10
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  12.
  21.10
  Interpelácie poslancov
  13.
  21.25
  Informácie
  14.
  21.30
  Záver