Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ

PROGRAM ROKOVANÍ

MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018

 Plán a predbežný program rokovaní na stiahnutie

Plán zasadnutí MsZ

2019
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  11.02.2019 VIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Voľba návrhovej komisie
8.
16.00
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
12.
17.30
Interpelácie poslancov
13.
17.50
Informácie
14.
18.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
13.00
Otvorenie zasadnutia
2.
13.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
13.10
Voľba návrhovej komisie
7.
13.30
Interpelácie poslancov
8.
14.50
Informácie
9.
15.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Voľba návrhovej komisie
14.
17.20
Ing. Jaroslav Čefo Výsledky hlasovania
15.
17.30
Interpelácie poslancov
16.
17.40
Informácie
17.
17.50
Záver