Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ

Plán zasadnutí MsZ

2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  24.09.2020 XXX.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
11.
12.10
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A / 13.00 - 14.00 /
12.
14.30
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostr. a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
13.
14.50
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostr. a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
17.
16.00
RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia životného prostr. a poľnohosp. MsÚ Výsledky hlasovania
18.
16.20
RNDr. Mária Lošonská, vedúca oddelenia životného prostr. a poľnohosp. MsÚ Výsledky hlasovania
22.
18.00
Záver
  24.09.2020 XXVIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
9.00
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
2.
9.30
Interpelácie poslancov
3.
9.50
Informácie
4.
9.55
Záver
  03.09.2020 XXIX.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
14.00
Otvorenie zasadnutia
2.
14.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
14.10
Voľba návrhovej komisie
5.
14.30
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
9.
15.30
Interpelácie poslancov
10.
15.50
Informácie
11.
16.00
Záver
  21.08.2020 XXVIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.40
Otvorenie zasadnutia
2.
15.45
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15:50
Voľba návrhovej komisie
8.
17.10
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
9.
17.20
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
11.
17.40
Interpelácie poslancov
12.
17.50
Informácie
13.
18.00
Záver
  21.08.2020 XXVII. pokračujúce
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Informácia o činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš (záverečné slovo po skončení rozpravy a hlasovanie)
Ing. Marta Gutraiová, poverená prednostka MsÚ Výsledky hlasovania
2.
15.10
Interpelácie poslancov
3.
15.30
Informácie
4.
15.40
Záver
  13.08.2020 XXVII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
14.00
Otvorenie zasadnutia
2.
14.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
14.07
Voľba návrhovej komisie
5.
14.30
Personálne otázky: Návrh na personálne obsadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
7.
15.00
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
8.
15.30
Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta Výsledky hlasovania
13.
18.20
Interpelácie poslancov
14.
18.40
Informácie
15.
18.50
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.07
Voľba návrhovej komisie
8.
16.00
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
13.
17.30
Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta
15.
18.00
Interpelácie poslancov
16.
18.20
Informácie
17.
18.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
6.
11.10
Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 13.00 – 14.00 )
19.
16.20
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
22.
17.00
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
28.
18.00
Interpelácie poslancov
29.
18.20
Informácie
30.
18.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
7.
11.00
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 12.00 – 13.00 )
9.
13.20
Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ Výsledky hlasovania
10.
13.30
Interpelácie poslancov
11.
13.50
Informácie
12.
14.00
Záver
  23.04.2020 XXIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
5.
10.30
Informácie
14.
11.40
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
18.
13.50
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 15.00 – 15.30 )
26.
16.00
Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta Výsledky hlasovania
30.
17.00
Interpelácie poslancov
32.
17.30
Záver
  12.03.2020 XXIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.30
Otvorenie zasadnutia
2.
15.35
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.37
Voľba návrhovej komisie
15.
17.50
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A ( 18.30 – 19.30 )
20.
20.30
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
21.
20.40
JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
22.
21.00
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
25.
21.40
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
26.
22.00
Interpelácie poslancov
27.
22.20
Informácie
28
22.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
13.
11.50
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
15.
12.20
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A ( 13.00 – 14.00 )
20.
15.00
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
21.
15.10
JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
22.
15.30
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
25.
16.10
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
26.
16.30
Interpelácie poslancov
27.
16.50
Informácie
28.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.07
Voľba návrhovej komisie
9.
16.30
Interpelácie poslancov
10.
16.50
Informácie
11.
17.00
Záver