Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ

Plán zasadnutí MsZ

2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  25.06.2020 XXV.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
6.
11.10
Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 13.00 – 14.00 )
19.
16.20
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
22.
17.00
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
28.
18.00
Interpelácie poslancov
29.
18.20
Informácie
30.
18.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
7.
11.00
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 12.00 – 13.00 )
9.
13.20
Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ Výsledky hlasovania
10.
13.30
Interpelácie poslancov
11.
13.50
Informácie
12.
14.00
Záver
  23.04.2020 XXIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
5.
10.30
Informácie
14.
11.40
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
18.
13.50
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 15.00 – 15.30 )
26.
16.00
Ing. arch. Tatiana Bachtíková, vedúca útvaru hlavného architekta Výsledky hlasovania
30.
17.00
Interpelácie poslancov
32.
17.30
Záver
  12.03.2020 XXIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.30
Otvorenie zasadnutia
2.
15.35
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.37
Voľba návrhovej komisie
15.
17.50
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A ( 18.30 – 19.30 )
20.
20.30
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
21.
20.40
JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
22.
21.00
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
25.
21.40
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
26.
22.00
Interpelácie poslancov
27.
22.20
Informácie
28
22.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
13.
11.50
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
15.
12.20
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A ( 13.00 – 14.00 )
20.
15.00
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
21.
15.10
JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
22.
15.30
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
25.
16.10
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
26.
16.30
Interpelácie poslancov
27.
16.50
Informácie
28.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.07
Voľba návrhovej komisie
9.
16.30
Interpelácie poslancov
10.
16.50
Informácie
11.
17.00
Záver