Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ

PROGRAM ROKOVANÍ

MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018

 Plán a predbežný program rokovaní na stiahnutie

Plán zasadnutí MsZ

2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
Nastaviť
  10.12.2018 II.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.03
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.05
Voľba návrhovej komisie
Znelka mesta – zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
11.
16.30
Interpelácie poslancov
12.
17.00
Informácie
  03.12.2018 I.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
a)
Štátna hymna SR, otvorenie zasadnutia
b)
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c)
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš
d)
Znelka mesta — otvorenie slávnostnej časti zasadnutia
e)
Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta
f)
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
g)
Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
4.
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
5.
Schválenie sobášiacich
6.
Schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
7.
Záver
  09.10.2018 XLVIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5.
15.30
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
8.
16.00
Interpelácie poslancov
9.
16.20
Informácie
10.
16.30
Záver
  13.09.2018 XLVII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Schválenie programu rokovania
4.
10.20
Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
5.
10.40
Ing. Alena Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
6.
11.10
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A 12.30 – 13.30
14.
13.50
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ Výsledky hlasovania
15.
14.00
Ing. Soňa Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ Výsledky hlasovania
21.
15.10
Interpelácie poslancov
22.
15.20
Informácie
23.
15.40
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6.
15.40
Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Prizvaný: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ Výsledky hlasovania
8.
16.10
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
10.
16.30
Interpelácie poslancov
11.
16.50
Informácie
12.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5.
10.30
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A 12.00 – 13.00
18.
14.20
Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ Výsledky hlasovania
24.
15.40
Interpelácie poslancov
25.
16.00
Informácie
26.
16.10
Záver
  12.04.2018 XLIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Schválenie programu rokovania
6.
10.30
Mgr. Alena Chebeňová, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa Výsledky hlasovania
12.
11.50
Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta Liptovský Mikuláš Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
16.
14.00
Interpelácie poslancov
17.
14.20
Informácie
18.
14.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.02
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.05
Schválenie programu rokovania
4.
15.10
doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Prizvaný: Mgr. Juraj Kolesár, štatutár Občianskeho združenia Felix Výsledky hlasovania
6.
15.40
Interpelácie poslancov
7.
15.55
Informácie
8.
16.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Schválenie programu rokovania
Prestávka (12.10 - 13.10)
20.
14.20
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
21.
14.30
Interpelácie poslancov
22.
14.50
Informácie
23.
15.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Schválenie programu rokovania
5.
15.30
Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
7.
16.00
Interpelácie poslancov
8.
16.20
Informácie
9.
16.30
Záver