Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
30.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

30.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice" nachádzajúcej sa v k. ú. Benice a Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Tatra Forest Slovakia, s.r.o. Otvoriť prílohu

27.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 5" nachádzajúcej sa na ul. Komenského v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Alexandra Šlachtová. Otvoriť prílohu

26.03.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1654/41, v k.ú. Palúdzka. Čítať viac

25.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "STL distribučný plynovod" - líniová stavba v k.ú. Liptovská Ondrašová Otvoriť prílohu

25.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 1 etapa I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Objekt Wellness, Demänová village" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Bytový dom F s polyfunkčným parterom" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Objekt Požičovne, Demänová village" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Ružomberok o umiestnení stavby "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice". Otvoriť prílohu

20.03.2020 | Oznamy
Covid-19: Čo robiť, ak ste chorý

Covid-19: Čo robiť, ak ste chorý. Otvoriť prílohu

20.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Pozvánka na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbár Ondrašová - 18.4.2020. Otvoriť prílohu

20.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Pozvánka na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová - 18.4.2020. Otvoriť prílohu

16.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

16.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

16.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, oznamuje JT Trade, s.r.o., miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu

13.03.2020 | Oznamy
Skúška sirén dnes nebude

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia je skúška sirén dňa 13. 3. 2020 zrušená. Ruší sa hlásna skúška elektronických aj elektromotorických sirén. Čítať viac