Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Nakladanie s majetkom mesta Liptovský Mikuláš   /   Obchodné verejné súťaže mesta

Obchodné verejné súťaže mesta

Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

Aktualizácia: 14.11.2023

Podľa § 9a ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú cez elektronickú schránku alebo v listinnej podobe, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku!