Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Cirkevné inštitúcie

Cirkevné inštitúcie

Rímsko katolícky farský úrad
Kostol sv. Mikuláša
ul. Moyzesova 662/3
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 21 42
E-mail: fara@faralm.sk
Web: www.faralm.sk
Prístupný: 15.6.-31.8.: Po-Pia: 13.00-18.00, Ne: 15.00-18.00

Sväté omše:
Po - Pi: 6.15, 18.15*,  So: 7.00,17.00*
Ne: 6.15, 8.00, 9.15, 10.45, 18.15
* čas večernej omše po zmene zimného času na letný bude o 18.15 hEvanjelický cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš
Ul. Tranovského 6
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 21 46
E-mail: info@ecavlm.sk
Web: www.ecavlm.sk

Služby Božie
Hl. kostol - nedeľa o 9.00 h
Vrbický kostol - streda, nedeľa o 18.00 hod.Gréckokatolícka farnosť svätého Mikuláša
Adresa kaplnky: Námestie Osloboditeľov 19 (rodný dom Janka Kráľa)
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0905 802 992
E-mail: lm.grkat@gmail.com
Web: www.lm.grkatba.sk

Sväté liturgie – každú nedeľu o 8.30 hBratská jednota baptistov
ul. 1. mája 73
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0917 636 070 
E-mail: liptovskymikulas@baptist.sk
Web: www.baptist.sk 
Bohoslužby - každú nedeľu o 10.00, stredu 17.15, piatok 17.30 - mládežCirkev adventistov siedmeho dňa   
ul. 1.mája 89
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: 0915693872
E-mail: lm.casd@gmail.com
Web: http://liptovskymikulas.casd.sk

Bohoslužby:
-    každú sobotu od 9:30 hod.
-    pondelky od 16:30 hod. je študijno – modlitebná skupina