Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Dotácie

Dotácie

Dotácia z programu Regionálne dotácie 2021 zo Žilinského samosprávneho kraja
pre projekt
„Nové outdoorové fitnes prvky v m. č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš“


Dotácia na základe Uznesenia vlády SR č. 285 z 12.6.2019
k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021
a Zmluvy o podpore národného športového projektu z 21.11.2019 medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
ako poskytovateľom prostriedkov štátneho rozpočtu a Slovenským atletickým zväzom ako prijímateľom prostriedkov
pre projekt
Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši