Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Blcháč, PhD. - primátor mesta
e-mail: lmikulas@mikulas.sk
Telefon: +421445565111
Fax: +421445621396

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom. Odo dňa 28.2.2014 sú zverejňované všetky povinne zverejňované informácie a doklady na Profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.