Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš

Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš

 

Názov projektu:

Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riadiacim orgánom je Európsky sociálny fond (www.esf.gov.sk) a Sprostredkovateľským orgánom je  Implementačná agentúra Zamestnanosť a sociálna inklúzia ( www.ia.gov.sk)