Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Aktívne starnutie

Aktívne starnutie

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 

Projekt celoživotného vzdelávania, ktorý podporí aktívne starnutie a dlhší pracovný život obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR vo výške 102 430,80 eur v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 107 812,90 eur a mesto Liptovský Mikuláš zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.