Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš

Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš


 
Názov prijímateľa: Mesto Liptovský Mikuláš
Názov projektu: Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš
Miesto realizácie projektu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Výška zazmluvneného NFP: 280 990,47 EUR
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je systematické manažovanie údajov v správe Mesta Liptovský Mikuláš spolu s automatizáciou ich zverejňovania. Výsledkom realizácie projektu bude zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a podnikateľov. Dôjde k zlepšeniu celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje. Realizácia projektu umožní modernizáciu a racionalizáciu verejnej správy IKT prostriedkami.
 
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk