Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Jaslo - Liptovský Mikuláš

Jaslo - Liptovský Mikuláš

 

Názov projektu:

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš

 
Kód projektu: WTSL.02.02.00-18-310/10
Operačný program: Poľsko – Slovenská republika, Program cezhraničnej spolupráce 2007-2013