Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši


STRUČNÝ OPIS MIKROPROJEKTU:
Mestu Nowy Targ, ako vedúcemu partnerovi mikroprojektu, a Mestu Liptovský Mikuláš, ako partnerovi mikroprojektu, bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k mikroprojektu: Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši“ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Hlavným cieľom je prostredníctvom realizácie mikroprojektu obohatiť existujúcu ponuku využitia cyklistickej infraštruktúry o atraktívne umiestnené prírodné a kultúrne miesta, ktoré tvoria infraštruktúru, ktorá sprevádza a dopĺňa infraštruktúru „Okolo Tatier.“ Hlavnými príjemcami projektu budú cyklisti, no efekty budú využívať aj turisti.
Úlohou mesta Nowy Targ je vybudovať komunikačno-cyklistické mestečko, ktoré bude slúžiť predovšetkým na formovanie návykov a zlepšovanie cyklistických techník. Využívané budú komunikačné riešenia napodobňujúce skutočný systém cestnej a cyklistickej dopravy v meste. Cyklistické mestečko, ktoré vznikne v Nowom Targu bude plne prispôsobené pre osoby so zdravotným postihnutím.
V Liptovskom Mikuláši bude v rámci projekt dodaný a osadený drobný mobiliár: 9 ks stojanov na bicykle a 2 lavičky v centre mesta. Zároveň bude na odpočívadle pri cyklochodníku na trase cezhraničného projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ osadená fontánka na pitie s vodovodnou prípojkou.
Termín realizácie: 05/2020 - 06/2021
Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu: 139 941,98 Eur
Európsky fond regionálneho rozvoja: 71.45% - 99 988,54 Eur