Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM 

 
Názov prijímateľa: Mesto Liptovský Mikuláš 
Názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM
Miesto realizácie projektu: Liptovský Mikuláš 
Výška zazmluvneného NFP: 326 734,26 EUR
Stručný opis projektu:
Projekt bude realizovaný z cieľom implementovať nevyhnutnú ochranu pred hrozbami v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a zaviesť dlhodobý systém riadenia informačnej bezpečnosti. Výsledkom jeho realizácie bude inštalácia, odladenie a zavedenie systému na riadenie rizík, systému na riadenie kontinuity, systému na riadenie kapacít, systému na monitorovanie a auditovanie infraštruktúry IKT SIEM a systému na predchádzanie straty údajov DLP. 
 
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk.