• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • 2022 | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš

  2022

  Výzva na predkladanie ponúk - Dodanie služby a dodanie technických zariadení formou prenájmu pre poslancov mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš (09.09.2022)

  Výzva na predkladanie ponúk - Výmena okien a dverí na KD Demänová a Iľanovo (26.08.2022)

  Výzva na predkladanie ponúk - Cykloprístrešky v areáloch základných škôl (07.07.2022)

  Výzva na predkladanie ponúk - Výmena okien a dverí na KD Palúdzka a Iľanovo (06.06.2022)

  Výzva na predkladanie ponúk - Detské inkluzívne ihrisko RODINKA3 (27.05.2022)

  Výzva na predkladanie ponúk - Detské inkluzívne ihrisko RODINKA2 (29.04.2022)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Vypracovanie PD stupeň DUR k stavbe: Úprava kríženia cesty I/18 s cyklochodníkom v Liptovskom Mikuláši m. č. Okoličné – mimoúrovňové kríženie (30.03.2022)

  Výzva na predkladanie ponúk - Detské inkluzívne ihrisko RODINKA (29.03.2022)
  Kompletná PD a Výkaz výmer

  Výzva na predkladanie  žiadosti o účasť - Dodanie výpočtovej techniky a kancelárskeho softvéru (25.03.2020)

  Výzva na predkladanie  žiadosti o účasť  - Vypracovanie PD na futbalový štadión MFK Tatran L.Mikuláš -  dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige (10.02.2022)

  Výzva na predkladanie  žiadosti o účasť - Odstránenie čiernej skládky a búranie ruiny objektu  na pozemku par. č. KN-C 1976 v k.ú. Palúdzka (28.01.2022)