• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • 2021 | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš

  2021

  Výzva na predkladanie  žiadosti o účasť - Rozvoz stravy pre základné a materské školy na území mesta Liptovský Mikuláš (26.11.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Kopírovacie zariadenia - prenájom (16.11.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Inžinierska činnosť – vydanie územného rozhodnutia na Cyklochodník okolo Liptovskej Mary – úsek Liptovská Ondrašová - Liptovský Trnovec (27.10.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť -  Vianočná výzdoba (27.10.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Vypracovanie PD na Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Verejnoprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši ( 27.10.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Poskytovanie podpory a zabezpečenie prevádzky informačných systémov mesta L.Mikuláš (15.10.2021)
   
  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1177/82 – výmena strešnej krytiny (20.09.2021)

  Výzva na predkladanie ponúk - Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry 3 (23.07.2021)
  Kompletná PD a Výkaz výmer

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Opatrenia pre zabezpečenie zníženia rizík v oblasti Kybernetickej bezpečnosti
  (23.07.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Drobné stavebné úpravy v šatni pre rozhodcov Zimný štadión L.Mikuláš  (16.07.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Hasičský tovar – odevy, obuv, špeciálne technické hasičské náradie (16.07.2021)

  Výzva na predkladanie ponúk - Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry 2 (11.06.2021)
  Kompletná PD a Výkaz výmer

  Výzva na predkladanie ponúk - Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry
  (27.05.2021)
  Kompletná PD a Výkaz výmer

  Výz
  va na predkladanie ponúk - Revitalizácia Pešej zóny sever – Park Námestie mieru - (24.05.2021)
  Kompletná PD a Výkaz výmer

  Výzva na predkladanie ponúk - Regenerácia sídliska Podbreziny – Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. Jefremovská – Hradišská - Senická (21.05.2021)
  Kompletná PD a Výkaz výmer

  Výzva na predkladanie žiadosti u účasť - Tvorba a úprava webovej stránky a informačného systému (17.05.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Košík na zber kuchynského odpadu (12.05.2021)

  Výzva na predkladanie ponúk - Záhrada starej mamy pri ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš (28.04.2021)
  Kompletná PD a Výkaz výmer

  Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny (22.03.2021)
  Kompletná PD a Vykaz výmer

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Dodávka výpočtovej techniky pre MsÚ Liptovský Mikuláš ​(15.03.2021)

  Výzva na predkladanie žiadosti o účasť - Bytový dom ul. 1. Mája 1913/113 – výmena dverovej sústavy – havarijný stav (08.03.2021)

  Výzva na predkladanie ponúk - Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Liptovskom Mikuláši (15.02.2021)
  Kompletná dokumentácia k VO

  Výzva na predkladanie ponúk -  Vypracovanie akčného plánu pre mestskú akupunktúru v mestskej funkčnej oblasti Liptovský Mikuláš (21.01.2021)