• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • 2019 | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš

  2019

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťZabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (06.12.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťPoskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb a spracovanie návrhu Koncepcie rozvoja Smart City mesta Liptovský Mikuláš (05.12.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Kopírovacie zariadenia - prenájom (25.11.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťVypracovanie PD na realizáciu – Rekonštrukcia Zimného štadióna v  Liptovskom Mikuláši – etapa V. (15.11.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťVypracovanie PD na realizáciu – Stavebné úpravy detských jaslí v  Liptovskom Mikuláši (14.11.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťZavedenie kybernetickej bezpečnosti pre mesto Liptovský Mikuláš (12.11.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťPoskytovanie audítorských služieb mestu Liptovský Mikuláš za obdobie 2020 a 2021 (11.11.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Úprava kancelárií na 1. NP budovy mestského úradu ​(08.11.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice Ondrašová – I.etapa (08.11.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťVypracovanie PD na realizáciu – Rekonštrukcia Zimného štadióna v  Liptovskom Mikuláši – etapa V. (17.10.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťVýmena odsávacích ventilátorov kuchyne ZŠ s MŠ ul. Okoličianska v  Liptovskom Mikuláši (15.10.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Výmena a doplnenie interiérového vybavenia kancelárskych priestorov – 1. NP (24.09.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Kultúrny dom Liptovská Ondrašová – Kanalizačná prípojka (17.09.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín (13.09.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš (13.09.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Zimný štadión - Mobiliár (03.09.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Stavebné úpravy – výmena výplňových konštrukcií ubytovňa ul. Štefánikova L.Mikuláš (01.08.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Údržba a oprava miestnych komunikácií v meste Liptovský Mikuláš (30.07.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Odstavné plochy ul. Jilemnického bytové domy s.č. 870 a 871 (30.07.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia Ul. Zgútha Vrbického cesta, chodník a parkoviská (30.07.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia Zimného štadióna v  Liptovskom Mikuláši - etapa 4.1 (30.07.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Kultúrny dom Demänová - oplotenie (25.07.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia terás a hlavného vstupu MŠ ul. Kláštorná v  Liptovskom Mikuláši (28.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Spracovanie - Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - zmeny a doplnky č. 6 (27.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne MŠ Nábr. A. Stodolu v  Liptovskom Mikuláši (12.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ZŠ s MŠ ul. Okoličianska v  Liptovskom Mikuláši (12.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - FC 34 Palúdzka - Stavebné práce (10.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ul. Agátová Liptovskom Mikuláši (03.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Prvky detských ihrísk v Liptovskom Mikuláši (03.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť Rekonštrukcia mestského kamerového systému v Liptovskom Mikuláši (27.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1177/82 – Oplotenie (23.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Dodávka a montáž školského nábytku a vybavenia pre MŠ ul. Komenského L.Mikuláš (21.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Oprava a náter fasády Kultúrneho domu v Liptovskej Ondrašovej (13.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Výmena existujúceho osvetlenia – svetelných zdrojov a káblových vedení k zdrojom v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti (29.04.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Tlač mesačníka MIKULÁŠ (11.04.2019)