• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • 2020 | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš

  2020

  Výzva na predkladanie ponúk - Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš - SO 01.1  G. M. R. Štefánika, úsek od Jánošíkovho nábrežia po Hurbanovu ulicu (04.12.2020)
  Kompletná dokumentácia k VO

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Vypracovanie projektovej dokumentácie kolumbária a urnového hája na cintoríne v Liptovskom Mikuláši (18.11.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Centralizovaný monitorovací systém IT pre MsÚ Liptovský Mikuláš (11.11.2020)

  Výzva na predkladanie ponúk - Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Liptovský Mikuláš (10.11.2020)

  Výzva na predkladanie ponúk - Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš (10.11.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť -  Kultúrny dom Liptovská Ondrašová - úprava rozvodov plynového zariadenia a ústredného vykurovania (22.09.2020)

  Výzva na predeloženie žiadosti o účasťStavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku Liptovský Mikuláš (27.08.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Spracovanie odborného právneho stanoviska pre potreby klienta (24.07.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš – výkon stavebného dozoru (24.07.2020)
   
  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Ubytovňa Štefánikova č.1525/8 – hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia (21.07.2020)

  ​Výzva na predloženie žiadosti o účasť - ul. Komenského č. 1982 – výmena plynových radiátorov (21.07.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Základná škola s Materskou školou ul. Okoličianska L. Mikuláš – rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením (26.06.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Manažér kybernetickej bezpečnosti (24.06.2020)

  Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie PD na Exteriérovú vertikálnu vegetačnú stenu pri Dome kultúry, Regenerácia sídliska Podbreziny - Vnútroblokový priestor, Revitalizácia Pešej zóny sever – Park Námestie mieru (19.06.2020)

  Výzva na predkladanie ponúk - Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Liptovskom Mikuláši (16.06.2020)
  Kompletná dokumentácia k VO

  Výzva na predloženie žiadosti u účasť - Dodávka a montáž snehových zachytávačov na strechu zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši (16.06.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Originálne tonerové náplne (12.06.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Tlač mesačníka MIKULÁŠ (10.06.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky - Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši etapa IV.2 a V. (16.03.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Poskytovanie audítorských služieb mestu Liptovský Mikuláš za obdobie 2020 a 2021 (07.02.2020)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Spracovanie -  Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej zóny - Západ  Liptovský Mikuláš (06.02.2020)