Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Organizácie a inštitúcie mesta   /   Verejnoprospešné služby

Verejnoprospešné služby

Príspevková organizácia mesta.

Činnosť VPS:

- strojové a ručné čistenie, zametanie a kropenie komunikácií a cestných objektov
- správa a údržba miestnych komunikácií
- údržba verejného osvetlenia
-  správa pohrebných a cintorínskych služieb
- správa a prevádzka skládky tuhého a komunálneho odpadu
- separácia odpadu
- správa a prevádzkovanie trhovísk, parkovísk, verejných WC
- výsadba, ošetrovanie, údržba verejnej zelene a kosenie trávnatých plôch
- prevádzka karanténnej stanice
- reklamná a propagačná činnosť
- prevádzkovanie športových zariadení: zimný štadión, krytá plaváreň, relaxačné centrum a umelý trávnik
- montáž a údržba informačných tabúľ a panelov
- maliarske a natieračské práce

Ústredňa, vrátnica ul. Družstevná,
ohlasovňa porúch na verejnom osvetlení

GPS: 49.082571; 19.624477
E-mail: vpslm@vpslm.sk  
Tel.: 044/547 65 00, 0915/889 003

 
 Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonomika@vpslm.sk
Tel.: 044/547 65 31 
Verejné priestranstvá, komunikácie
Email: komunikacie@vpslm.sk
Telefón: 044 547 65 36
Mobil: 0917 712 773


 
Doprava, vývoz TKO, možnosť objednania nákladných vozidiel a mechanizmov
Email: doprava@vpslm.sk
Mobil: 0905 819 296, 0905 506 248
Telefón: 044 547 65 11


 
Verejná zeleň
Email: zelen@vpslm.sk
Mobil: 0905 441 724
Telefón: 044 547 65 33
Orez a výrub stromov
Mobil: 0905 307 279


 
Dom smútku, cintorínske a pohrebné služby
GPS: 49.075393; 19.627943
Mail: pohrebne_cintorinskesluzby@vpslm.sk
Telefón: 044 552 04 49
Mobil (NON STOP): 0918 862 012
Mobil (kancelária): 0918 607 443
 
Zberný dvor Podtatranského ul.
GPS: 49.089282; 19.614972
Telefón: 044 552 36 50
Mobil: 0905 688 321
 
Zberný dvor Okoličné
GPS: 49.07369,19.658521
Mobil: 0918 876 993

 
Skládka TKO Veterná Poruba - OD 18.9.2014 UZATVORENÁ
GPS: 49.101588; 19.661873

 
Separačné stredisko Podbreziny
GPS: 49.073854; 19.658381
Email: separacia@vpslm.sk
Telefón: 044 552 60 14
Mobil: 0917 132 614
Krytá plaváreň
GPS: 49.081574; 19.609554
Email: plavaren@vpslm.sk
Telefón: 044 552 03 06
Mobil: 0917 712 773
Ihrisko s umelou trávou
GPS: 49.078445; 19.650414
Email: plavaren@vpslm.sk
Telefón: 0918 997 150
 

 
Družstevná 1
031 01 L. Mikuláš
Tel: +421/44 547 65 00 
Email:vpslm@vpslm.sk   
Web:  www.vpslm.sk 

Riaditeľ VPS: 


Prevádzkový námestník riaditeľa
Dušan Fabian
Tel: 044 547 65 14
Mobil: 0908 174 025

Sekretariát
E-mail: sekretariat@vpslm.sk 
            vpslm@vpslm.sk
Tel.: 044/547 65 22, 0908/075 051