• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Verejnoprospešné služby | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Organizácie a inštitúcie mesta   /   Verejnoprospešné služby

  Verejnoprospešné služby

  Príspevková organizácia mesta.

  Činnosť VPS:

  - strojové a ručné čistenie, zametanie a kropenie komunikácií a cestných objektov
  - správa a údržba miestnych komunikácií
  - údržba verejného osvetlenia
  -  správa pohrebných a cintorínskych služieb
  - správa a prevádzka skládky tuhého a komunálneho odpadu
  - separácia odpadu
  - správa a prevádzkovanie trhovísk, parkovísk, verejných WC
  - výsadba, ošetrovanie, údržba verejnej zelene a kosenie trávnatých plôch
  - prevádzka karanténnej stanice
  - reklamná a propagačná činnosť
  - prevádzkovanie športových zariadení: zimný štadión, krytá plaváreň, relaxačné centrum a umelý trávnik
  - montáž a údržba informačných tabúľ a panelov
  - maliarske a natieračské práce

  Ústredňa, vrátnica ul. Družstevná,
  ohlasovňa porúch na verejnom osvetlení

  GPS: 49.082571; 19.624477
  E-mail: vpslm@vpslm.sk  
  Tel.: 044/547 65 00, 0915/889 003

   
   Ekonomické oddelenie
  E-mail: ekonomika@vpslm.sk
  Tel.: 044/547 65 31   
  Verejné priestranstvá, komunikácie
  Email: komunikacie@vpslm.sk
  Telefón: 044 547 65 36
  Mobil: 0917 712 773


   
  Doprava, vývoz TKO, možnosť objednania nákladných vozidiel a mechanizmov
  Email: doprava@vpslm.sk
  Mobil: 0905 819 296, 0905 506 248
  Telefón: 044 547 65 11


   
  Verejná zeleň
  Email: zelen@vpslm.sk
  Mobil: 0905 441 724
  Telefón: 044 547 65 33
  Orez a výrub stromov
  Mobil: 0905 307 279


   
  Dom smútku, cintorínske a pohrebné služby
  GPS: 49.075393; 19.627943
  Mail: pohrebne_cintorinskesluzby@vpslm.sk
  Telefón: 044 552 04 49
  Mobil (NON STOP): 0918 862 012
  Mobil (kancelária): 0918 607 443
   
  Zberný dvor Podtatranského ul.
  GPS: 49.089282; 19.614972
  Telefón: 044 552 36 50
  Mobil: 0905 688 321
   
  Zberný dvor Okoličné
  GPS: 49.07369,19.658521
  Mobil: 0918 876 993

   
  Skládka TKO Veterná Poruba - OD 18.9.2014 UZATVORENÁ
  GPS: 49.101588; 19.661873

   
  Separačné stredisko Podbreziny
  GPS: 49.073854; 19.658381
  Email: separacia@vpslm.sk
  Telefón: 044 552 60 14
  Mobil: 0917 132 614
  Krytá plaváreň
  GPS: 49.081574; 19.609554
  Email: plavaren@vpslm.sk
  Telefón: 044 552 03 06
  Mobil: 0918 997 150
  Ihrisko s umelou trávou
  GPS: 49.078445; 19.650414
  Email: plavaren@vpslm.sk
  Telefón: 0918 997 150
   

   
  Družstevná 1
  031 01 L. Mikuláš
  Tel: +421/44 547 65 00 
  Email:vpslm@vpslm.sk   
  Web:  www.vpslm.sk 

  Riaditeľ VPS: 
  Ing. Dušan GREŠO
  Tel.: 044/547 65 24, 0905/819 298 
  E-mail: greso@vpslm.sk

  Prevádzkový námestník riaditeľa
  Dušan Fabian
  Tel: 044 547 65 14
  Mobil: 0908 174 025

  Sekretariát
  E-mail: sekretariat@vpslm.sk 
              vpslm@vpslm.sk
  Tel.: 044/547 65 22, 0908/075 051