Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Organizácie a inštitúcie mesta   /   Dom kultúry

Dom kultúry

Rozpočtová organizácia mesta.

Činnosť Domu kultúry Liptovský Mikuláš:

Dom kultúry zabezpečuje občanom mesta a regiónu bohatú škálu kultúrno spoločenských podujatí. Koncerty populárnej a vážnej hudby, divadlá, estrády, vystúpenia tanečných súborov, bábkové divadlo, ale aj plesy a príležitostné výstavy. Od 1. júla roku 2001 DK prevádzkuje aj susediace kino Nicolaus, ktoré sa radí medzi najlepšie mestské kiná na Slovensku. V Dome kultúry našli podmienky pre svoju činnosť súbory ZUČ i družstvá bojových umení. Priestory DK si často objednávajú aj iné organizácie na usporiadanie rôznych slávnostných podujatí spojených s kultúrnym programom. Kolektív pracovníkov sa aktívne podieľa na organizovaní kultúrnych podujatí v celom meste a aktívne spolupracuje s ostatnými kultúrno-výchovnými zariadeniami.
 

Programové odd.: 
044/ 55 64 014
0915 859 596
kulturaklm@gmail.com
 
Ekonomické odd.:
044/ 55 64 013
ekonomka@dklm.sk

 
Sekretariát:
044/55 64 015
0918 417 068
sekretariat@dklm.sk
 
Krúžky:
044/ 55 64 014
kruzky@dklm.sk
kulturaklm@gmail.com
 
Propagácia:
044/ 55 64 013
propagacia@dklm.sk
 
Kino*:
044/ 55 64 013 - do 15:00
044/ 55 64 010 - od 15:00
propagacia@dklm.sk
Údržba DK:
044/ 55 64 022
udrzba@dklm.sk
 
Vrátnica:
po 15,00 hod.
044/55 64 010
 

Predpredaj vstupeniek do kina Nicolaus začína vždy hodinu pred prvým predstavením

Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: +421/44 556 4014-5,        
0918/417 068                                        
E-mail: dklm@dklm.sk
Web: www.dklm.sk

Riaditeľ: Mgr. René Devečka
Tel.: +421/44/556 40 16
E-mail: riaditel@dklm.sk

Predaj vstupeniek na kultúrne podujatia: 
pondelok – piatok: 7:00-17:00 hod.
streda:                         7:00-15:00 hod.