• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Múzeum Janka Kráľa | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Organizácie a inštitúcie mesta   /   Múzeum Janka Kráľa

  Múzeum Janka Kráľa

  Rozpočtová organizácia mesta.

  V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:

  Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

  Činnosť múzea:
  Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.

  Expozície:
  Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Jánošíkova súdna sieň 
  Jánošíkova mučiareň
  Jánošíkova záhrada 
  Tatrín a Žiadosti slovenského národa
  Rodný dom súrodencov Rázusovcov
  Synagóga
  Expozícia poštového holubárstva na Slovensku

  Pracoviská:
  Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
  Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
  Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425

  Námestie osloboditeľov 30
  031 01 Liptovský Mikuláš
  E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk  
  Web:   www.mjk.sk
  GPS: 49° 5' 0.69" N  
            19° 36' 43.75" E
  Sekretariát: 
  Tel: 044/552 25 54
  Pokladňa: 
  Tel: 044/552 25 54
  Mobil.: 0915 317 490     
  Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
  Tel.: +421/44/552 25 54, 0915/871 648
  E-mail: riaditel@mjk.lm.sk