Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Sociálne služby   /   Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
Palučanská 219, tel. 044/5624509 - 11
 www.ddmlm.sk

 

Komunitné centrum Nový svet Hlboké – Zariadenie sociálnych služieb – nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa  
Športová 1190/4, tel. 044/5522052
 www.komunitne-centrum.sk

Denné centrá

V zmysle zákona o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa najmä
a)poskytuje sociálne poradenstvo,
b)zabezpečuje záujmová činnosť.
Na území mesta je zriadených 9 denných centier, v ktorých sú vytvorené primerané podmienky na  vykonávanie záujmových, kultúrnych činností pre kluby seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti klubov je možné získať priamo u vedúcich a klubov alebo na adrese:
Mestský úrad Lipovský Mikuláš
Odbor sociálny, oddelenie bytových a sociálnych vecí
tel.  044 5565321

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
Palučanská 219, 044/5624509 - 11, www.ddmlm.sk
Komunitné centrum Nový svet - Hlboké - Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa 
Športová 1190/4, 044/5522052, www.komunitne-centrum.sk
Dom s opatrovateľskou službou
Štefánikova 6, 044/ 5525410 
Denné centrum Liptovský Mikuláš
Vajanského 11, 044/5522342 
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Bodice
Bodice 67  
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Demänová
Demänová 145  
Denné centrum Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Palúčanská 350/24  
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Podbreziny - Okoličné
Okoličné 758  
Denné centrum Liptovský Mikuláš - Iľanovo
Iľanovo 54  
Denné centrum Liptovský Mikuláš - Ploštín
Ploštín 74  
Denné centrum Liptovský Mikuláš  - Liptovská Ondrašová
Ružičkova 97/14