Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Sociálne služby   /   Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2021 – 2025

Dotazník  obsahujúci otázky pre obyvateľov mesta (link na e-dotazník)

Dotazník pre vyplnenie vo formáte .doc