Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Sociálne služby   /   Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
Pre mesto Liptovský Mikuláš zabezpečuje poskytovanie tejto sociálnej služby Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš v zmysle zverejneného cenníka.
 
V prípade Vášho záujmu o zapožičanie pomôcky, prosím, kontaktujte:

Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 15, 031 01  Liptovský Mikuláš
Tel. číslo:           044/55 223 32, 0911 890 056 (kancelária)
E-mail:                liptovskymikulas@redcross.sk

Cenník zapožičania pomôcok SČK