• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Požičiavanie pomôcok | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Sociálne služby   /   Požičiavanie pomôcok

  Požičiavanie pomôcok

  Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas na základe dohody o požičaní pomôcky medzi žiadateľom a mestom Liptovský Mikuláš. Úhrada za elektrické polohovacie lôžko ABE 190 sa stanovuje vo výške 0,65 € na jeden deň a úhrada za antidekubitný matrac S 3000 vo výške 0,50 € na jeden deň.