• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Zariadenia sociálnych služieb | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Sociálne služby   /   Zariadenia sociálnych služieb

  Zariadenia sociálnych služieb

  Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
  Palučanská 219, tel. 044/5624509 - 11
   www.ddmlm.sk

   

  Komunitné centrum Nový svet Hlboké – Zariadenie sociálnych služieb – nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa  
  Športová 1190/4, tel. 044/5522052
   www.komunitne-centrum.sk

  Denné centrá

  V zmysle zákona o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
  V dennom centre sa najmä
  a)poskytuje sociálne poradenstvo,
  b)zabezpečuje záujmová činnosť.
  Na území mesta je zriadených 9 denných centier, v ktorých sú vytvorené primerané podmienky na  vykonávanie záujmových, kultúrnych činností pre kluby seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti klubov je možné získať priamo u vedúcich a klubov alebo na adrese:
  Mestský úrad Lipovský Mikuláš
  Odbor sociálny, oddelenie bytových a sociálnych vecí
  tel.  044 5565321

   

  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
  Palučanská 219, 044/5624509 - 11, www.ddmlm.sk
  Komunitné centrum Nový svet - Hlboké - Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa 
  Športová 1190/4, 044/5522052, www.komunitne-centrum.sk
  Dom s opatrovateľskou službou
  Štefánikova 6, 044/ 5525410 
  Denné centrum Liptovský Mikuláš
  Vajanského 11, 044/5522342 
  Denné centrum Liptovský Mikuláš – Bodice
  Bodice 67  
  Denné centrum Liptovský Mikuláš – Demänová
  Demänová 145  
  Denné centrum Liptovský Mikuláš - Palúdzka
  Palúčanská 350/24  
  Denné centrum Liptovský Mikuláš – Podbreziny - Okoličné
  Okoličné 758  
  Denné centrum Liptovský Mikuláš - Iľanovo
  Iľanovo 54  
  Denné centrum Liptovský Mikuláš - Ploštín
  Ploštín 74  
  Denné centrum Liptovský Mikuláš  - Liptovská Ondrašová
  Ružičkova 97/14