Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Služby občanom podľa oddelení MsÚ

Služby občanom podľa oddelení MsÚVyberte:

Kancelária vedenia mesta
 • Útvar hlavného architekta
 • Útvar prednostu
 • Hlavný kontrolór
 • Kancelária vedenia mesta
 • Komunálny manažér a vnútorný auditor
 • Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku
 • Odbor finančný
 • Odbor právny
 • Odbor sociálny
 • Odbor výstavby
 • Odbor vnútornej správy
 • Odbor školstva
 • Odbor životného prostredia a dopravy
 • Oddelenie informatiky
 • Oddelenie marketingu a podnikania
 • Oddelenie mládeže, športu a kultúry
 • Oddelenie projektového manažmentu
 • Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
 • Prednosta Mestského úradu
Vybrať

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Ing. Chromeková Dana

Služby a tlačivá

1. Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta

Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
Žiadosť má obsahovať:
-- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
Podanie žiadosti:
-- osobne na sekretariáte primátora
-- telefonicky
-- e-mailom.

2. Správy, informácie pre média a verejnosť

Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.

3. UCHO - Otázky, postrehy, názory od občanov

Na Vaše otázky, prípadne návrhy, či názory odpovedajú podľa témy príslušní pracovníci mestského úradu, mestských podnikov a aj iných organizácií, ktoré na Váš podnet oslovia pracovníci úradu. Rubrika UCHO neslúži ako diskusné fórum medzi občanmi.
Na písomné otázky odovzdané do skrinky UCHA vo vestibule MsÚ zabezpečujeme odpovede, ktoré sú uverejňované v mesačníku MIKULÁŠ.
Príjem otázok, podnetov:
-- prostredníctvom formulára na webovej stránke mesta
Odpovede:
-- sú umiestňované na webovej stránke v časti UCHO
Lehota na odpoveď:
-- v pracovné dni odpovedať do 24 hodín, na víkendové v pondelok do 17.00 h (lehota môže byť iná, ak si odpoveď vyžaduje oslovenie inej inštitúcie, resp. organizácie)