Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Kontakty na zamestnancov MsÚ

Kontakty na zamestnancov MsÚ

číslo na MsÚ v Lipt. Mikuláši je tel. 044 / 5565 ... a príslušná klapka pracovníka (občiansky servis), ktorého chcete kontaktovať.
V prípade, že chcete volať cez spojovateľku, voľte klapku 111.Vyberte:

Kancelária vedenia mesta
 • Útvar hlavného architekta
 • Útvar prednostu
 • Hlavný kontrolór
 • Kancelária vedenia mesta
 • Komunálny manažér a vnútorný auditor
 • Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku
 • Odbor finančný
 • Odbor právny
 • Odbor sociálny
 • Odbor výstavby
 • Odbor vnútornej správy
 • Odbor školstva
 • Odbor životného prostredia a dopravy
 • Oddelenie informatiky
 • Oddelenie marketingu a podnikania
 • Oddelenie mládeže, športu a kultúry
 • Oddelenie projektového manažmentu
 • Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
 • Prednosta Mestského úradu
Vybrať

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Ing. Chromeková Dana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Chromeková Dana 315 201 dana.chromekova@mikulas.sk
2. Mgr. Dzurošková Martina 208 232 martina.dzuroskova@mikulas.sk
3. Mgr. Filip Jozef 315 208 jozef.filip@mikulas.sk
4. Mgr. Pavkovčeková Marcela 315 207 marcela.pavkovcekova@mikulas.sk
5. Ing. Sokolský Ján 312 202 jan.sokolsky@mikulas.sk
6. Mgr. Čapčíková Viktória 312 222 viktoria.capcikova@mikulas.sk