Liptovský Mikuáš

Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Tretia najstaršia galéria na Slovensku disponuje najväčšou výstavnou sieňou spomedzi slovenských galérií a spravuje viac ako 5300 diel. Sídli v budove z konca 18. storočia, ktorá bola postavená pre potreby evanjelického školstva. V rokoch 1854 – 1865 tu ako učiteľ pôsobil Peter Michal Bohúň, maliar národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia. V súčasnosti sa v galérii nachádza päť stálych expozícií a dve výstavné siene, kde sa konajú dočasné výstavy. Priľahlá galerijná záhrada je vyhľadávanou oddychovou zónou uprostred historického centra. čítať viac
Expozícia Pôvod maľby – maľby, ikony a skulptúry 15. - 19. storočia. Ponúka možnosť nahliadnutia do chronoligických počiatkov maliarskej, ikonopiseckej a sochárskej tvorby z galerijných zbierok, pričom veľké množstvo prezentovaných diel bolo doposiaľ uložených v depozitárnych priestoroch, teda mimo pohľad návštevníkov. 
Expozícia Portrét, krajina, žáner v reprezentatívnom priereze približuje vývoj slovenského maliarstva v 19. storočí. Zastúpenie tu má J. B. Klemens, L. Medňanský, D. Skutecký a i. 
Expozícia Bohúňova sieň je venovaná tvorivej osobnosti Petra Michala Bohúňa (1822 - 1879), zakladateľa realistického portrétu. Jeho diela sa vyznačujú pokojnou klasickou kompozíciou, harmonickou farebnosťou a dokonalou maľbou detailov.  Sústredil sa hlavne na portréty mešťanov a národovcov, maľoval však aj oltárne obrazy, vytvoril cykly krojovaných Slovákov, venoval sa litografii aj fotografovaniu. V expozícii môžete obdivovať 39 Bohúňových obrazov. K jeho najznámejším dielam patrí nedokončený obraz Zhromaždenie slovenského ľudu z jari 1848 a portrét Jána Francisciho ako kapitána slovenských dobrovoľníkov.
Expozícia 20. storočie – Moderna prezentuje tvorbu zakladateľskej generácie moderného slovenského umenia v prvej polovici 20. storočia, ktorá čerpá námety  z vidieckeho, neskôr i mestského a intímneho prostredia. Ide o maliarov ovplyvnených secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk), umelcov s presahmi na európsku modernu (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, I. Weiner Kráľ) a príslušníkov tzv. Generácie 1909 (Ján Mudroch, Ján Želibský, Ladislav Čemický, Ester Š. Martinčeková a další).
Expozícia Liptov: domov aj exil s dielami osobností slovenského vizuálneho umenia od druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť. Pre autorov je Liptov rôznymi spôsobmi dôležitý, zároveň ich tvorba tento lokálny priestor presahuje a ovplyvňuje kultúru v celoslovenskom či dokonca medzinárodnom zmysle (Ester Š. Martinčeková, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern, Milan Adamčiak, Ján Kudlička, Mira Podmanická, Marek Jarotta a ďalší).
Galerijná záhrada s lavičkami, na ktorých sú ukryté podpisy mikulášskych umelcov, je ideálnym priestorom pre oddych. Alebo si prineste chutné dobroty a spravte si malý piknik na voňavej tráve. Piknikovú deku si môžete požičať z boxu v záhrade. Rodiny s deťmi tu čaká zaujímavé detské ihrisko. 
 
čítať menej
Prevádzková doba
Ut-So: 10.00 - 17.00
 Parking
 Bezbariérový prístup
 Vstupné
+421 44 552 27 58
lgpmb@vuczilina.sk  
WWW   Facebook   Instagram  
Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Múzeá a galérie