Liptovský Mikuáš

Mesto v učebniciach

Špeciálna trasa pre žiakov na miesta, kde sa narodili a pôsobili velikáni slovenskej histórie, ktorí stáli za udalosťami, čo zasiahli do dejín slovenského národa a dostali sa na stránky učebníc.
DOZVIETE SA:
Ktoré náročné obdobie slovenskej histórie je úzko späté s mestom? Kto našiel odvahu a pripravil prvé ochotnícke divadelné predstavenie v slovenčine? Kde sa nachádzala prvá slovenská verejná knižnica? Prečo nepoznáme skutočnú podobu najrevolučnejšieho štúrovského básnika, ktorého poézia rezonuje v učebniciach literatúry? Kto je považovaný za zakladateľa slovenskej národnej hudby? Čo je kúria a čím sa preslávila tá najhonosnejšia? A ktorého mikulášskeho umelca uznával samotný Picasso? Aká je symbolika Fontány Metamorfózy a ako súvisí s matematikou, fyzikou či výtvarnou výchovou?
 
Sprievodcovská služba v historickom centre Fontána Metamorfózy Sprievodcovská služba v historickom centre

ZAŽIJETE:
Atmosféra mesta a prítomné úlomky z histórie vás prenesú do minulosti, ktorá ovplyvnila nielen dejiny národa, ale niektoré vynálezy mikulášskych rodákov zmenili svet! Roztočíte horné bloky fontány a zistíte, prečo sa hýbu a ako súvisia s vynálezcom Aurelom Stodolom, ktorého si vážil Albert Einstein. Spoznáte budovu, kde bol založený prvý kultúrny spolok Slovákov Tatrín a spísané Žiadosti slovenského národa. Uvidíte sochy najväčších osobností štúrovského hnutia aj miesto, kde kedysi bola prvá slovenská verejná knižnica.

Významní mikulášski rodáci
ZÍSKATE VIAC:
Prehĺbite si školské vedomosti a rozšírite si všeobecný rozhľad! Dostanete pracovný list, ktorý budete používať počas celej prehliadkovej trasy. Tajnička na jeho konci vám prezradí, či ste dobre počúvali. Pracovný list vám ostane ako učebná pomôcka.
 
Žiadosti slovenského národa na fasáde starej evanjelickej fary Sprievodcovská služba v historickom centre Socha Janka Kráľa
 
CENNÍK A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
žiak: 2.50 €
minimálna platba: 25 € 
cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií
trvanie prehliadky: 60 minút
ideálna skupina: 20-30 žiakov s pedagogickým dozorom

Sprievodcovské služby sú na objednávku a zabezpečuje ich pre Vás INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš. Objednať si ich môžete na tel. čísle: +421 915 957 008 alebo e-mailovej adrese: info@mikulas.sk