Liptovský Mikuáš

Židovský cintorín

Židovský cintorín

Židia odjakživa tvorili významné percento obyvateľstva Liptovského Svätého Mikuláša. Vďaka nábožensky tolerantnému prostrediu a ochrannej ruke zemepánov Pongrácovcov sa v ňom natrvalo usadili a významne ovplyvnili jeho charakter nielen z hospodárskeho ale predovšetkým duchovného a kultúrneho hľadiska. čítať viac
Prví židovskí obchodníci do mesta prišli v 20. rokoch 18. storočia z Moravského Holešova a venovali sa prevažne obchodu. Neskôr sa podieľali na správe majetkov liptovských zemanov, uplatnili sa aj ako advokáti, lekári a župní úradníci. Od roku 1752 v meste fungovala židovská elementárna škola - škola Talmudu a Tóry a od roku 1776 škola pre rabínov – ješiva. Svätý Mikuláš preto nazývali „židovské atény“ alebo mesto mudrcov a znalcov písma. Narastajúci počet veriacich si vyžiadal výstavbu monumentálnej synagógy, prvej svojho druhu na Slovensku. Okrem nej dnes smutný koniec početnej židovskej komunity pripomína prázdne miesto po bývalom židovskom cintoríne z roku 1720 na Štúrovej ulici. Postupná likvidácia pohrebiska s obvodovým múrom, vstupnou bránou a obradnou sieňou začala zákazom pochovávania v roku 1966. Definitívne zrušený bol v roku 1986 a na jeho mieste bol zriadený mestský park. V súčasnosti sú pozemky majetkom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, o čom rozhodlo zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš 5. septembra 1996. Na cintoríne boli pochované viaceré významné osobnosti: mikulášsky richtár Emanuel Steiner, učiteľ židovskej školy Alexander Goldstein či liehovarník Armin  Stark a ďalší.
 
čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Historický kompas