Liptovský Mikuáš

Synagóga

Synagóga

​Monumentálna klasicistická stavba vznikla v rokoch 1842-1846 na mieste pôvodnej drevenej synagógy a vytvára obraz o ohromnej židovskej komunite, ktorá po storočia utvárala obraz mesta. Prvé židovské obchodnícke rodiny sa v Svätom Mikuláši usadili v roku 1720 so súhlasom Samuela Pongráca. V nábožensky tolerantnom prostredí sa im darilo a už v roku 1731 si založili náboženskú obec a postavili prvú synagógu. čítať viac
Počet obyvateľov rýchlo narastal a už v roku 1828 žilo v meste 704 evanjelikov a 203 katolíkov a až 801 židov. Pre nich bola postavená dovtedy najväčšia klasicistická synagóga na Liptove, ktorej originálny punc dodala prestavba v roku 1906. Známy budapeštiansky architekt Leopold Baumhorn odvážne prepojil pôvodnú klasicistickú fasádu s novým secesným interiérom a vytvoril tak jednu z najštýlovejších synagóg na Slovensku. Nový architektonický prístup – železobetónová konštrukcia mu umožnil vnútorný priestor nadvihnúť až do výšky 17 metrov. Netradičné stavebné riešenie tu nebolo použité po prvýkrát. Zaujímavosťou je pôvodné murivo stavby  z tesaných kamenných kvádrov spájaných bez malty len s pomocou železných klinov na spôsob stredovekého staviteľstva. Interiéru dominuje bohatá modro-zlatá štuková výzdoba, farebné vitráže a „Aron-ha-Kodeš, kde sa uchovávala Tóra v podobe impozantnej brány. Mikulášania po dlhú dobu tvorili príkladné spoločenstvo bez ohľadu na vierovyznanie. Napätie medzi majoritným kresťanským a minoritným židovským obyvateľstvom vyvrcholilo v roku 1939 po vzniku prvej Slovenskej republiky. História židovskej komunity sa tak tragicky uzavrela v čase druhej svetovej vojny deportáciou väčšiny obyvateľov. 

čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Historický kompas