Liptovský Mikuáš

Scholtzovský dom

Scholtzovský dom

Rozprávkový príbeh o stratenej a znovu nájdenej princeznej sa začal v meštianskom dome v severnej časti mikulášskeho námestia. Podľa matriky sa tu Rubinovi Schwalbovi 3. apríla 1900 narodila dcéra Mária Valéria. Vyrastala v prostredí váženej rodiny správcu židovskej školy, ktorú navštevovala spolu so svojím mladším bratom Alfrédom. čítať viac
V jej živote nastal zvrat, až keď sa ako dvadsaťpäťročná vydala a so svojim manželom presťahovala do Budapešti.  Tu ju zastihol list jej skutočného otca, vojvodu Alberta zu Schleswig-Holstein, ktorým priznal, že je jeho nemanželská dcéra. V tom čase už bol vojvoda po smrti a list Valérii doručili jeho sestry. Obávali sa  narastajúcej rasovej nenávisti v Európe, keďže Mária Valéria bola podľa rodného listu židovka. Po úradnej zmene priezviska a zmene náboženstva z izraelitského na rímskokatolícke sa rozviedla a vydala za Charlesa Engelberta a Arenbergu. Jej manželstvo ale nebolo šťastné a svoj život dožila v ústraní v južnom Francúzsku. Spomienky na detstvo a rodičov, ktorí zahynuli v koncentračnom tábore a bezmocnosť nad stratenou identitou ju prinútili dobrovoľne ukončiť svoj život. Pravnučka anglickej kráľovnej Viktórie zomrela bezdetná vo veku päťdesiattri rokov.
čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Historický kompas