Liptovský Mikuáš

Rodný dom Ervína Hexnera

Rodný dom Ervína Hexnera

Meštiansky dom v severnej časti námestia vľavo od mestského domu patril židovskej rodine Hexnerovcov. Dr. Július Hexner (1852 – 1939) bol významným advokátom a členom zastupiteľstva mestečka Liptovský Svätý Mikuláš. Figuroval v správnych radách mnohých úspešných podnikov a bánk. čítať viac
Známy sa stal tým, že ako prvý viedol obhajobu v spisovnej slovenčine. Vďaka svojmu obchodnému nadaniu získal veľký majetok. Vlastnil množstvo pozemkov a lesov, kde mohol pestovať svoju vášeň pre poľovníctvo. Do dejín mesta sa významne zapísali aj jeho synovia. Starší syn, Vojtech sa stal uznávaným chemikom a mladší Ervín pokračoval v šľapajach svojho otca. Ervín Pavol Hexner (1893 – 1968) vyštudoval právo a stal sa hlavným tajomníkom Ústredného združenia slovenského priemyslu. Popri tom prednášal  na Univerzite Komenského v Bratislave, čo považoval za svoj koníček a veľkú česť. V roku 1939 emigroval do USA, čím slovenská právna veda predčasne stratila vynikajúceho odborníka. Po druhej svetovej vojne dvanásť rokov pôsobil vo vedení Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Na jeho počesť tu odborníkom v oblasti makroekonomiky udeľujú významné ocenenie Ervin Hexner Award. V dome sa údajne narodil aj Samuel Fisher (1858 – 1934), vydavateľ a zakladateľ známeho vydavateľstva S. Fisher Verlag. 
čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Historický kompas