Liptovský Mikuáš

Pongrácovská kúria

Pongrácovská kúria

Mestečko Svätý Mikuláš bolo v rukách Pongrácovcov od jeho prvopočiatkov. Zastávali významné župné, vojenské a cirkevné funkcie takmer v celom Uhorsku. Z rodu sa najviac preslávil bojovník, diplomat a vojenský stratég, Pongrác II. Jeho meno vzniklo z gréckeho Pancratius, ktorého prvá časť „pan“ znamená všetko a druhá vládnuť. Dokonale využil možnosti, ktoré dravým jednotlivcom ponúkala doba nekonečných zápasov o český, rakúsky a uhorský trón a za svoje vojenské služby získal od panovníkov obrovský majetok. čítať viac
Stal sa jedným z najväčších uhorských magnátov a obávaným susedom, ktorý zo svojich hradov podnikal lúpežné výpravy do celého okolia. Patril mu nielen Svätý Mikuláš, ale aj hrady na Považí a Morave, ktoré zabral so svojou vojenskou družinou. 
Po tom, čo Pongrácovcom vyhorela kúria v Ondrašovej, postavili novú v tesnej blízkosti Kostola sv. Mikuláša.  V polovici 15. storočia ju Pongrác II. upravil do podoby opevneného šľachtického sídla. Chrám a kúria obohnané múrom a vodnou priekopou boli účinným obranným systémom proti vojskám šľachtica Petra Komorovského, ktorý si nárokoval na jeho majetok. Portrét Pongráca II. je vystavený v Múzeu Janka Kráľa a mená jeho predkov nájdeme v listine uhorského kráľa Ladislava IV. z roku 1286, ktorá je zároveň prvou písomnou zmienkou o meste. Časť severného opevňovacieho múru sa ako pamiatka na nepokojné časy zachovala dodnes vo dvore kúrie. Tá je v súčasnosti sídlom Galérie Kolomana Sokola.

čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Historický kompas