Liptovský Mikuáš

Mäsiarsky dom

Mäsiarsky dom

Najradikálnejší štúrovský básnik a aktívny účastník revolučných rokov 1848 - 1849 sa narodil v Liptovskom Mikuláši 24. apríla 1822 do váženej mikulášskej meštianskej rodiny. Napriek tomu, že sa Kráľovci živili krčmárskym a mäsiarskym remeslom, podľa svedectiev „veľa nenagazdovali, lebo veľa rozdali medzi chudobou“. čítať viac
Mäsiarom mesto prenajímalo domy na začiatku dnešnej Ulice 1. mája. Kráľovci spolu s ostatnými rodinami vlastnili podiel z atypického dlhého domu vedľa mikulášskeho Manderláčika - predajne mestskej jatky. Dom bol v 19. storočí označený ako 5/b, na jeho prízemí boli predajne mäsiarov a na poschodí obytné priestory. V polovici 19. storočia liptovskomikulášske mestské mäsiarstvo odkúpil židovský podnikateľ Jozef Nagelein s manželkou. Podnik pôvodne tvorili tri budovy, ktoré dodnes stoja vedľa seba: jatka, predajňa a dom s mäsiarskymi obchodmi a bytmi. Časť tohto domu koncom 20. storočia zbúrali a postavili novú budovu s rovnakým pôdorysom. V tesnej blízkosti domu Kráľovcov a Kostola Sv. Mikuláša stojí socha básnika, ktorého v roku 1972 pri príležitosti 150. výročia narodenia UNESCO zaradilo k takým velikánom európskej romantickej literatúry ako Alexander Sergejevič Puškin,  Adam Mickiewicz či George Gordon Byron.
čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Historický kompas