Liptovský Mikuáš

Jezuitský neskôr františkánsky kláštor

Jezuitský neskôr františkánsky kláštor

Bývalý jezuitský a neskôr františkánsky kláštor bol na území Vrbického Huštáku postavený z vôle Márie Terézie. Napriek tomu, že významná osvietenská panovníčka a reformátorka hornouhorské mestečko nikdy nenavštívila, zanechala v ňom nezmazateľné stopy v oblasti školstva a kultúry. Do Svätého Mikuláša spolu s jej rozhodnutím vstúpila aj rekatolizácia. V katolíckom duchu ju od útleho detstva vychovávali jezuiti a preto bola ich veľkou podporovateľkou. čítať viac
Pre výstavbu jezuitského kláštora v roku 1750 darovala pozemok, ktorý patril do jej kráľovského eráru. Kvôli svojim plánom dokonca nechala presídliť remeselnícke rodiny, ktoré sa na tomto mieste už dávnejšie usadili. Stavba kláštora bola po mnohých peripetiách dokončená v roku 1764 ako jednopodlažná. Skladala sa zo štyroch izieb, kaplnky, jedálne, kuchyne, komory a troch izieb v podlaží. Bývali tu predstavení kláštora, pátri a profesori. Na peňažné dary Márie Terézie bola budova odkázaná po veľkých požiaroch, keď poukázala 600 a 400 zlatých na nevyhnutné opravy a ďalších 1563 zlatých v roku 1778 na dokončenie poschodia a rozšírenie školy. Za tieto prostriedky budovu prestavali do súčasnej podoby a pribudlo ďalších 6 miestností. Kláštor obklopovali dve záhrady, veľký dvor a tri rybníky. Štvortriedne gymnázium poskytovalo kvalitné vzdelanie a v kaplnke sa pravidelne uskutočňovali bohoslužby. Jezuiti a františkáni pracovali a vyučovali s veľkou húževnatosťou dvadsaťtri rokov. V meste organizovali divadelné predstavenia a pravidelné procesie na námestí. Ich zásluhou prestúpili stovky protestantov z mesta a širokého okolia na katolícku vieru. Po zrušení kláštora Jozefom II. v roku 1787 boli v budove zriadené kancelárie Likavsko-hrádockého panstva a župného súdu. V rokoch 1832-1835 a 1840-1843 pôsobilo v kláštornej kaplnke slovenské ochotnícke divadlo Gašpara Fejérpataky-Belopotockého. V súčasnosti v budove sídli Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Historický kompas