Liptovský Mikuáš

Synagóga-prehliadka interiéru

Synagóga-prehliadka interiéru

Synagóga vyniká bohatým secesným interiérom. Synagóga v Liptovskom Mikuláši, postavená v rokoch 1842 – 1846 ako jednopodlažná klasicistická stavba s rovným trámovým stropom a strohým interiérom dnes patrí medzi najväčšie a najštýlovejšie na Slovensku. Súčasnú podobu získala po rekonštrukcii v roku 1906, no pôvodná stavba tvorí podstatnú časť dnešnej synagógy – jej vonkajší plášť. čítať viac
Do existujúceho základu budapeštiansky architekt Leopold Baumhorn vstaval konštrukciu z oceľových nosníkov a stĺpov. Unikátny systém oceľovej siete nesúcej tenkú, len päťcentimetrovú omietkovú škrupinu, umožnil pomerne rozsiahly trojloďový priestor zaklenúť a do konceptu zabudovať aj galérie pre ženy. Vďaka tomuto novátorskému, v tom čase a v našom prostredí menej používanému technickému riešeniu klenby, patrí mikulášska synagóga aj medzi významné pamiatky technického charakteru. Zároveň je dôkazom schopnosti architekta prispôsobiť pôvodný objekt novým požiadavkám s citlivou zmenou dispozície a zároveň rešpektovaním pôvodného diela. Autor tu docielil harmóniu medzi prevažujúcim klasicistickým výrazom priečelí so zachovaním charakteru pôvodného zastrešenia a secesným charakterom interiéru vrátane kupole s krásnou vitrážou. Interiéru dominuje bohatá modro-zlatá štuková výzdoba. Secesný charakter interiéru dotvárali kovové lustre a vitrážové okná s kvetinovými motívmi. Synagóga, vďaka investícii mesta obnovená a roku 1991 sprístupnená verejnosti, je dnes v správe Múzea Janka Kráľa. V interiéri tejto jedinečnej pamiatky múzeum prezentuje samostatnú výstavu venovanú histórii mikulášskej židovskej komunity, inštalovanú na západnej galérii. V synagóge sa každoročne koná koncert Mosty-Gesharim za účasti popredných domácich i svetových umelcov. Vypočujte si audiosprievodcu.
❶ Hlavné priečelie s fasádou členenou päticou okien a vstupných brán je orientované na západ. Štyri mohutné antické stĺpy podopierajú veľký predsunutý štít s trojuholníkovým tympanonom. Zaujímavosťou klasicistického exteriéru je až 30 okien a 9 vstupov z troch strán budovy. Vypočujte si audiosprievodcu.
❷ Vstupný priestor za hlavným priečelím je rozdelený na šesť rovnakých polí dvojicou dekoratívnych stĺpov, nesúcich valenú klenbu. Priľahlé priestory využívala komunita na uchovávanie matričných záznamov. Vypočujte si audiosprievodcu.
❸ Veľkorysé riešenie vnútorného priestoru je výsledkom rekonštrukcie z roku 1906, vďaka ktorej získala synagóga súčasnú podobu s netradičným prepojením klasicistického exteriéru so secesným interiérom. Vypočujte si audiosprievodcu.
❹ Nad optickým stredom synagógy, v ktorom sa krížia oblúky klenby hlavnej lode, architekt vo výške 17 m strop otvoril a vytvoril v ňom kupolu o priemere 10 m. Jej vrchol vypĺňa veľká farebná vitráž. Vypočujte si audiosprievodcu.
❺ Stropnú vitráž tvoria dekoratívne výplne s centrálnym motívom slnka a kvetov na pozadí modrej oblohy, ktoré boli z podkrovia osvetľované žiarovkami. Stropná vitráž spolu s okennými vitrážami boli najhodnotnejšou a zároveň finančne najnáročnejšou súčasťou výtvarného doriešenia modlitebne. Darovali ich štyri bohaté liptovskomikulášske židovské rodiny. Vypočujte si audiosprievodcu.
❻ Vstup do samého srdca synagógy „Aron-ha-Kodeš“, kde sa uchovávala Tóra, je komponovaný ako impozantná brána. Zdvojený oblúk v jej vrchole symbolizuje Mojžišove kamenné tabule s Božími zákonmi. Vypočujte si audiosprievodcu.
❼ Z pôvodného interiérového zariadenia sa zachovali len drevené lavice na galériách určených pre ženy. Okrem nich interiér dotvárali tiež kovové lustre, svietniky, zábradlie na emporách a vitrážové okná s kvetinovými motívmi. Vitráže boli začiatkom 90. rokov 20. storočia demontované, aby sa zabránilo ich zničeniu. Posledné dve z nich sú sprístupnené verejnosti v expozícii Múzea Janka Kráľa, ktoré dokumentuje aj históriu mikulášskeho židovstva. Vypočujte si audiosprievodcu.
❽ Štuková výzdoba stĺpov, pilierov a zábradlí na galériách, aj centrálneho objektu Aron-ha-Kodeš je výrazne polychrómovaná s prevahou zlatej a modrej farby. Modrá a zlatá dominuje aj na výmaľbe klenieb a kupoly. Prísne štylizované florálne motívy len jemne podčiarkujú ornamentiku založenú na geometrických zákonitostiach a inšpirácii orientom. Vypočujte si audiosprievodcu.
❾ Reliéf na priečelí chrámu venovaný obetiam holokaustu pripomína a uzatvára najsmutnejšiu kapitolu histórie židovskej komunity v Liptovskom Mikuláši. Kópia slávneho reliéfu sa nachádza v Národnom pamätníku obetiam holokaustu v Jeruzaleme, ďalšie zdobia 6 synagóg na Slovensku. Autorom reliéfu je známy mikulášsky maliar Michal Kern. Vypočujte si audiosprievodcu.
 
História židovskej komunity sa začala písať v 20. rokoch 18. storočia, keď sa v Liptove usadili prvé židovské rodiny z moravského Holešova. Zemepán Samuel Pongrác ich prijal s očakávaním, že v Mikuláši a okolí napomôžu rozvoju obchodu a prenajal im niekoľko domov priamo na námestí. Do mesta prichádzali ďalšie rodiny a začali obchodovať s drevom, kožou, textilom, liehovinami a tabakom. V roku 1730 si založili židovskú náboženskú obec a o dva roky neskôr postavili prvú, drevenú synagógu. Roku 1752 komunita založila elementárnu školu Tóry a Talmudu a v roku 1776 ješivu, učilište pre rabínov. Začiatkom 19. storočia dostal Mikuláš prívlastok „židovské Atény“ či „mesto plné mudrcov a znalcov Písma“. Významný vplyv židovského obyvateľstva na kultúrny a spoločenský život dokazuje aj to, že v roku 1861 mal Liptovský Mikuláš prvého židovského starostu, a to v rámci celého Uhorska! Rozrastajúca sa židovská obec roku 1842 rozhodla o stavbe novej synagógy na mieste, kde stojí dodnes, aj keď v pozmenenej podobe. V roku 1846 už slúžila svojmu účelu. V jej blízkosti vyrástla šesťtriedna škola s vyučovacím jazykom nemeckým, ktorú navštevovali aj deti kresťanov. Liptovský Mikuláš sa stal centrom liptovského židovstva. Keď požiare mesta v rokoch 1878 a 1904 poškodili aj synagógu, komunita rozhodla o jej rozsiahlej prestavbe. História mikulášskej židovskej komunity sa tragicky uzavrela počas druhej svetovej vojny. Na základe rozhodnutia vtedajšej vlády bolo od marca 1942 z Mikuláša postupne deportovaných 885 židovských obyvateľov do koncentračných táborov. Prežiť sa podarilo len zlomku z nich. Vypočujte si audiosprievodcu.

Prevádzková doba: 1.7.-31.8.  Po-Ne: 10.00-18.00, mimo letnej sezóny: možnosť objednať vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa.
Nová expozícia: Stála multimediálna inštalácia s atmosférou židovských transportov.
Vstupné: dospelý: 2 €, dieťa: 1 €, príspevkom podporíte obnovu sakrálnej pamiatky.
PROPAGAČNÝ MATERIÁL k turistickým prehliadkam synagógy na stiahnutie, v tlačenej verzii k dispozícii v INFORMAČNOM CENTRE mesta. 
Región Liptov 
Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. čítať menej
Prevádzková doba
1.7.-31.8: Po-Ne: 10.00-18.00 mimo sezóny otvorené na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa
 WiFi
 Bezbariérový prístup
 2 / 1
+421 44 552 25 54, +421 915 317 490
info@mjk.sk  
WWW   Facebook   Instagram  
Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Bohatstvo duchovných pamiatok