Liptovský Mikuáš

Kostol sv. Mikuláša-prehliadka interiéru

Kostol sv. Mikuláša-prehliadka interiéru

Kostol sv. Mikuláša je najstaršou stavebnou pamiatkou mesta. Postavený bol ako farský kostol pre 5 neďalekých osád. Spočiatku stál osamotený uprostred krajiny, postupne sa okolo neho rozrastalo mestečko Svätý Mikuláš. Táto impozantná sakrálna stavba stojí na mieste staršieho románskeho kostolíka z 11. – 12. storočia, ktorý pri výstavbe jednoloďového kostola v rokoch 1280 – 1300 prevzal úlohu sakristie a je najstaršou časťou súčasného chrámu. čítať viac
V polovici 15. storočia bol kostol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavaná a  upravená v  neskorogotickom slohu. V tom období kostol spolu s  neďalekou Pongrácovskou kúriou opevnili a obohnali vodnou priekopou; neskôr prešiel barokovou prestavbou. Vo svojej ranogotickej podobe sa chrám opäť zaskvel po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1941 – 43, kedy odstránili opevňovací múr a pristavali bočné kaplnky. Následne v celom kostole osadili nádherné vitrážové okná. Vypočujte si audiosprievodcu.
❶ Vitrážové okná. Prvú vitráž – Apoteózu Sviatosti oltárnej – zhotovila podľa návrhu národného umelca Jána Želibského firma, ktorá vytvorila aj okná Katedrály sv. Víta v Prahe. Toto „antické“ okno, osadené v južnej bočnej lodi r. 1942, zapôsobilo dojmom nebeského kúzla, a tak podľa návrhov Janka Alexyho, Ley Mrázovej, Štefana Cpina a Fera Kráľa vznikli ďalšie farebné vitráže, presvetľujúce priestory kostola. Zobrazujú postavy svätcov: Jozefa, Cyrila a Metoda, Svorada, Augustína, motívy Srdca Panny Márie, Oltárnej sviatosti, či kniežaťa Pribinu. Vypočujte si audiosprievodcu.
❷ Oltár Panny Márie vznikol v rokoch 1470-80. Uprostred je plastika Madony s  dieťaťom, okolo nej sochy svätíc: Barbora, Margita, Katarína a Dorota. Na pohyblivých krídlach sú zachytené udalosti zo života Panny Márie. Na predele oltára sú zobrazení dvaja anjeli držiaci Veronikinu šatku s Kristovou tvárou. Vypočujte si audiosprievodcu.
❸ Krstiteľnica. Kamenná krstiteľnica  kalichovitého tvaru pochádza z roku 1490, jej tepané medené barokové veko je zo 17. storočia. Vypočujte si audiosprievodcu.
❹ Triumfálny oblúk, dominujúci hlavnej lod i kostola, zdobí motív obetovania baránka obklopeného anjelmi od Jozefa Hanulu z r. 1903. Vypočujte si audiosprievodcu.
❺ Oltár sv. Mikuláša. Ústrednou sochou hlavného oltára z r. 1903 je patrón kostola – sv. Mikuláš. Po jeho ľavici stojí socha sv. Ladislava, po pravici socha sv. Štefana. Pohyblivé oltárne krídla s výjavmi zo života sv. Mikuláša pochádzajú z r. 1500 až 1510. Barokové plastiky, ktoré kedysi tvorili súčasť hlavného oltára, sú vystavené v Múzeu Janka Kráľa. Vypočujte si audiosprievodcu.
❻ Oltár Sviatosti oltárnej je svojím zobrazením jedinečný. V oltárnej skrini je namiesto tradičnej figurálnej plastiky zvečnená Sviatosť oltárna. Drevený pozlátený reliéf predstavuje takmer 1,5 m vysokú monštranciu, ktorú držia dvaja kľačiaci anjeli. Vypočujte si audiosprievodcu.
❼ Sgrafitá v bočných kaplnkách, ako aj maľby na chóre, vytvoril mikulášsky rodák, národný umelec Janko Alexy. V rodnom meste inicioval záchranu Pongrácovskej kúrie, stál pri vzniku Múzea Janka Kráľa a Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Vďaka nemu povstal z ruín i Bratislavský hrad. Vypočujte si audiosprievodcu.
❽ Reliéf nad hlavným vchodom z roku 1945 je umeleckým stvárnením počiatkov mesta. Zobrazuje žehnajúcu postavu sv. Mikuláša a šľachtica Marka, ktorému kráľ Belo IV. dal zem pre kúriu i  kostol. Treťou postavou je liptovský veľmož Bogomer, šíriaci budovateľský ruch v Liptove okolo roku 1268. Vypočujte si audiosprievodcu.
❾ Slnečné hodiny na južnej strane kostola zdobí keramický reliéf zachytávajúci boj sv. Juraja s drakom. Vypočujte si audiosprievodcu.

KONTAKT 
Kostol sv. Mikuláša patrí pod správu Rímskokatolíckeho farského úradu, ul. Moyzesova 662/3, Liptovský Mikuláš
 
1.7. - 31.8.: turistické prehliadky kostola:  Po-Pi: 10.00-12.00, 13.00-17.00, Organové polhodinky každý štvrtok o 16.00
Celoročne prístupný počas Svätých omší Po - Pi: 6.15, 18.15*,  So: 7.00,18:15*, Ne: 6.15, 8.00, 9.15, 10.45, 18.15   * čas večernej omše po zmene letného času na zimný je o 17.00
Vstupné: dobrovoľné, príspevkom podporíte obnovu sakrálnej pamiatky.
PROPAGAČNÝ MATERIÁL k turistickým prehliadkam kostola na stiahnutie, v tlačenej verzii k dispozícii v INFORMAČNOM CENTRE mesta.
Región Liptov                                                    
Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
 
čítať menej
Prevádzková doba
1.7.-31.8.: Po-Pi: 10.00-12.00, 13.00-17.00
 Bezbariérový prístup
+421 44 552 21 42
fara@faralm.sk  
WWW  
Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Bohatstvo duchovných pamiatok