Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ

PROGRAM ROKOVANÍ

MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018

 Plán a predbežný program rokovaní na stiahnutie

Plán zasadnutí MsZ

2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
Nastaviť
  27.07.2018 XLVI.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6.
15.40
Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
Prizvaný: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ Výsledky hlasovania
8.
16.10
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
10.
16.30
Interpelácie poslancov
11.
16.50
Informácie
12.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5.
10.30
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A 12.00 – 13.00
18.
14.20
Mgr. Anna Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ Výsledky hlasovania
24.
15.40
Interpelácie poslancov
25.
16.00
Informácie
26.
16.10
Záver
  12.04.2018 XLIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Schválenie programu rokovania
6.
10.30
Mgr. Alena Chebeňová, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa Výsledky hlasovania
12.
11.50
Ing. arch. Tatiana Bachtíková, hlavná architektka mesta Liptovský Mikuláš Výsledky hlasovania
P R E S T Á V K A ( 12.00 - 13.00 )
16.
14.00
Interpelácie poslancov
17.
14.20
Informácie
18.
14.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.02
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.05
Schválenie programu rokovania
4.
15.10
doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ
Prizvaný: Mgr. Juraj Kolesár, štatutár Občianskeho združenia Felix Výsledky hlasovania
6.
15.40
Interpelácie poslancov
7.
15.55
Informácie
8.
16.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Schválenie programu rokovania
Prestávka (12.10 - 13.10)
20.
14.20
Ing. Alena Vlčková, vedúca finančného odboru MsÚ Výsledky hlasovania
21.
14.30
Interpelácie poslancov
22.
14.50
Informácie
23.
15.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Schválenie programu rokovania
5.
15.30
Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
7.
16.00
Interpelácie poslancov
8.
16.20
Informácie
9.
16.30
Záver