Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

Mikulášske leto
Mikulášske leto
 • Športový deň zdravotne postihnutých
  Športový deň zdravotne postihnutých
  Oslavy SNP
  Oslavy SNP
 • KALENDÁR PODUJATÍ
  KALENDÁR PODUJATÍ
  Komunitný plán sociálnych služieb
  Komunitný plán sociálnych služieb
 • Letné kino
  Letné kino
  Výstava MOSTY 1991 - 2016
  Výstava MOSTY 1991 - 2016
  Synagóga, 15.8. - 15.9.2016
 • Deň Okoličného a Sotošíc
  Deň Okoličného a Sotošíc
  Cithara sanctorum
  Cithara sanctorum
 • Švabkafest
  Švabkafest
  Deň Okoličného a Sotošíc
  Deň Okoličného a Sotošíc
Cesty v meste opravujú tryskovou metódou

Cesty v meste opravujú tryskovou metódou

24.08.2016 V meste začali opravovať miestne komunikácie tryskovou metódou. "Postupne opravíme Družstevnú, Priemyselnú, Pltnícku, Tranovského, Socháňovu a Bjornsonovu," priblížil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice ...
Mesto získalo ďalšie externé zdroje na vybudovanie podzemných kontajnerov

Mesto získalo ďalšie externé zdroje na vybudovanie podzemných kontajnerov

22.08.2016 Mesto získalo ďalšie externé zdroje vo výške 47-tisíc eur. Peniaze sú určené na realizáciu projektu podzemných kontajnerov ...
Odstraňujeme čierne skládky, na ich ďalšiu likvidáciu žiadame o externé financie

Odstraňujeme čierne skládky, na ich ďalšiu likvidáciu žiadame o externé financie

19.08.2016 Pracovníci Verejnoprospešných služieb v tomto týždni odstránili skládku za Jánošíkovým väzením v Palúdzke. Mesto sa tak postupne zbavilo 40 čiernych skládok ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Jánošíkovo nábrežie - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej v zastúpení Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin. ...

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 174/1 a KN-C 173 v k.ú. Demänová. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení územného konania vo veci umiestnenia stavby "Telekomunikačná Liptovský Mikuláš_Prior - 0477BB, optické pripojenie" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení územného konania vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš_M. R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava. ...

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na časť stavby dráhy "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/ - 5. etapa - UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok", stavebníka Železnice SR, Generálne riaditeľstvo Bratislava. ...

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.9.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.9.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (Ul. Dhlá - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Marek CUPRA, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: M. B. A. Finance, s.r.o. Jeseník (ČR). ...

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Cesty v meste opravujú tryskovou metódou

V meste začali opravovať miestne komunikácie tryskovou metódou. "Postupne opravíme Družstevnú, Priemyselnú, Pltnícku, Tranovského, Socháňovu a Bjornsonovu," priblížil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice. ...

Podujatia

Mikulášske leto
Mikulášske leto
Letné kino
Letné kino
KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Športový deň zdravotne postihnutých
Športový deň zdravotne postihnutých

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
 • BEZPLATNÁ PREHLIADKA MESTA
  BEZPLATNÁ PREHLIADKA MESTA
  26.8.2016 o 16:00 hod.
 • BEZPLATNÁ PREHLIADKA MESTA
  BEZPLATNÁ PREHLIADKA MESTA
  23.8.2016 o 16:00 hod.
REZERVÁCIA UBYTOVANIA