Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Ponuka nehnuteľnosti na predaj
  Ponuka nehnuteľnosti na predaj
  Mikulášska židovská komunita
  Mikulášska židovská komunita
  Múzeum Janka Kráľa, 12.10. - 8.12.2016
 • Pietna spomienka
  Pietna spomienka
  28.10.2016 o 15.00 h
  Medzinárodný deň vojnových veteránov
  Medzinárodný deň vojnových veteránov
 • Významní slovenskí právnici
  Významní slovenskí právnici
  Múzeum J. Kráľa, 28. októbra o 16:00 h.
  Medzinárodný deň vojnových veteránov
  Medzinárodný deň vojnových veteránov
Sviatky nájdu cintoríny v sviatočnom duchu i prostredí

Sviatky nájdu cintoríny v sviatočnom duchu i prostredí

25.10.2016 Pamätníky našich slávnych rodákov na Vrbickom cintoríne budú nachystané na sviatky v dôstojnosti. Mesto upravilo plochy, kde sú umiestnené, aby skultúrnilo a pozdvihnlo toto významné pietne miesto. Krovité porasty zasahovali do prechodových trás a znižovali viditeľnosť pomníkov našich dejateľov ...
Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu

Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu

20.10.2016 Nedoplatky na mestských nájomných bytoch klesajú. Za prvý polrok 2016 sa znížili pohľadávky na nájomnom a službách, ktoré sú spojené s užívaním bytu, o 56-tisíc eur. Sú zároveň najnižšie od roku 2014. Predstavujú sumu do 400-tisíc eur, uviedol Ľubomír Kandera z mestského úradu ...
Mesto poskytne servis majiteľom psov

Mesto poskytne servis majiteľom psov

20.10.2016 Radnica v budúcom roku vynaloží na starostlivosť o psov takmer dvojnásobok sumy, ktorú vyberie na poplatkoch. Vychádza tým v ústrety majiteľom týchto štvornohých členov domácností v Liptovskom Mikuláši ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Sviatky nájdu cintoríny v sviatočnom duchu i prostredí

Pamätníky našich slávnych rodákov na Vrbickom cintoríne budú nachystané na sviatky v dôstojnosti. Mesto upravilo plochy, kde sú umiestnené, aby skultúrnilo a pozdvihnlo toto významné pietne miesto. Krovité porasty zasahovali do prechodových trás a znižovali viditeľnosť pomníkov našich dejateľov. ...

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2941/42 v k.ú. Liptovský Mikuláš. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "Stánok suvenírov 2" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je ELAN, s.r.o. Liptovský Mikuláš. ...

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR Bratislava o zaslaní zámeru "Obaľovačka asfaltových zmesí - Liptovský Mikuláš" navrhovateľa CESTY SK, s.r.o. Košice. ...

Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 1327/35, KN-C 1327/38 a KN-C 1333/7 v k. ú. Okoličné (územie bývalej skládky komunálneho odpadu). ...

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Viliam MURZA, nar. 1945, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Banská Bystrica. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Marek TOMAŇ, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Žilina. ...

Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu

Nedoplatky na mestských nájomných bytoch klesajú. Za prvý polrok 2016 sa znížili pohľadávky na nájomnom a službách, ktoré sú spojené s užívaním bytu, o 56-tisíc eur. Sú zároveň najnižšie od roku 2014. Predstavujú sumu do 400-tisíc eur, uviedol Ľubomír Kandera z mestského úradu. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Ponuka nehnuteľnosti na predaj
Ponuka nehnuteľnosti na predaj
Mikulášska židovská komunita
Mikulášska židovská komunita
Pietna spomienka
Pietna spomienka

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
Momentálne presťahované do Múzea Janka Kráľa: Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
REZERVÁCIA UBYTOVANIA