Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Mikulášske leto
  Mikulášske leto
  Letné kino
  Letné kino
 • Oslavy SNP
  Oslavy SNP
  Športový deň zdravotne postihnutých
  Športový deň zdravotne postihnutých
 • RETRO PARTY - 25.8.2017
  RETRO PARTY - 25.8.2017
  21.00 hod. - záhrada Múzea Janka Kráľa
  Mikulášsky kotlík
  Mikulášsky kotlík
 • Deň Okoličného a Stošíc
  Deň Okoličného a Stošíc
  Oslavy SNP
  Oslavy SNP
Zvýhodňujeme podmienky pre majiteľov prevádzok v meste!

Zvýhodňujeme podmienky pre majiteľov prevádzok v meste!

18.08.2017 Mikulášska radnica výrazne znižuje sadzbu za vystavenie tovaru pred prevádzkami v meste. Za jeden cent na meter štvorcový budú môcť verejné priestranstvo na svoje terasy využiť nielen majitelia kaviarní, rovnakú sumu za štvorec zaplatia aj majitelia iných prevádzok, ktorí budú chcieť vystaviť svoj tovar pred svojim obchodom ...
Vnášame systém do parkovania v meste

Vnášame systém do parkovania v meste

17.08.2017 Radnica robí poriadky v parkovaní v meste. Vo všeobecne záväznom nariadení (VZN), ktoré dnes schválili poslanci mestského zastupiteľstva, podporuje odbor dopravy práve ekologickú dopravu, rieši parkovanie pred mestským úradom či zavedenie inteligentného parkovacieho systému cez mobilnú aplikáciu ...
Revitalizujeme pamätník Martina Rázusa

Revitalizujeme pamätník Martina Rázusa

16.08.2017 V týchto dňoch radnica revitalizuje pamätník Martina Rázusa a jeho bezprostredné okolie ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Zvýhodňujeme podmienky pre majiteľov prevádzok v meste!

Mikulášska radnica výrazne znižuje sadzbu za vystavenie tovaru pred prevádzkami v meste. Za jeden cent na meter štvorcový budú môcť verejné priestranstvo na svoje terasy využiť nielen majitelia kaviarní, rovnakú sumu za štvorec zaplatia aj majitelia iných prevádzok, ktorí budú chcieť vystaviť svoj tovar pred svojim obchodom. ...

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2017/VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš. ...

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2017/VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2017/VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikulálš č. 9/2008/VZN v znení neskorších zmien a doplnkov. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka - PP na výplatu adresovaná: Jarmila PILARČÍKOVÁ, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Bratislava. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Klaus HERNACH, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš. ...

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 10" na ulici Vrbická súp. č. 1948/2 na pozemku parc. č. KN-C 2494/32 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Miloš Mašura a Eva Mašurová, Liptovský Mikuláš....

Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Palúdzka - pozemok parc. č. KN-C 2001/2 o výmere 29 m2 (ul. Okružná) Rudolfovi Balážovi a Margite Balážovej, Liptovský Mikuláš....

Vnášame systém do parkovania v meste

Radnica robí poriadky v parkovaní v meste. Vo všeobecne záväznom nariadení (VZN), ktoré dnes schválili poslanci mestského zastupiteľstva, podporuje odbor dopravy práve ekologickú dopravu, rieši parkovanie pred mestským úradom či zavedenie inteligentného parkovacieho systému cez mobilnú aplikáciu....

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Mikulášske leto
Mikulášske leto
Letné kino
Letné kino
Oslavy SNP
Oslavy SNP

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1 (OC Central)
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
   

  


 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - program PRE RODINY S DEŤMI
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - program PRE RODINY S DEŤMI
 • KAŽDÝ PIATOK O 16.00 - BEZPLATNE, začiatok pred INFORMAČNÝM CENTROM
  KAŽDÝ PIATOK O 16.00 - BEZPLATNE, začiatok pred INFORMAČNÝM CENTROM
 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
 • SAKRÁLNE PAMIATKY mesta s AUDIOSPRIEVODCOM
  SAKRÁLNE PAMIATKY mesta s AUDIOSPRIEVODCOM
 • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
REZERVÁCIA UBYTOVANIA