Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
  Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
  Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
  Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
 • Futbalový turnaj o pohár
  Futbalový turnaj o pohár
  Liptovskej stolice
  RETROTANČIAREŇ 2017
  RETROTANČIAREŇ 2017
  14.7. - 21.00 Záhrada Múzea Janka Kráľa
 • Festival dobrej zábavy,
  Festival dobrej zábavy,
  jedla a zážitkov
  FESTIVAL MÚZEÍ SLOVENSKA
  FESTIVAL MÚZEÍ SLOVENSKA
  26. - 27.6.2017
 • Mikulášske leto
  Mikulášske leto
  Futbalový turnaj o pohár
  Futbalový turnaj o pohár
  Liptovskej stolice
SKLÁDKU UZATVORILI V ROZPORE SO ZÁKONOM, primátor podáva trestné oznámenie

SKLÁDKU UZATVORILI V ROZPORE SO ZÁKONOM, primátor podáva trestné oznámenie

23.06.2017 Nadpolovičnou väčšinou hlasov odporučili poslanci mestského zastupiteľstva primátorovi, aby podal trestné oznámenie na neznámu osobu. Dôvodom je zlé uzatvorenie skládky vo Veternej Porube, ktoré bolo podľa záverov Slovenskej inšpekcie životného prostredia, a dokonca aj Úradu pre verejné obstarávanie v rozpore so zákonom ...
Výnimočný dokument vnesie systém do rekonštrukcií ulíc

Výnimočný dokument vnesie systém do rekonštrukcií ulíc

23.06.2017 Živý dokument, ktorý popisuje technický stav mestských chodníkov a ciest, dopomôže tomu, aby sa cesty v meste a jeho častiach opravovali práve podľa ich technického stavu a nie straníckeho trička poslancov, vysvetlil počas rokovania poslanec mestského zastupiteľstva Jaroslav Grešo ...
Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam

Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam

22.06.2017 Na návrh predstaviteľov radnice práve mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie Čestného občianstva mesta in memoriam Aloisovi Lutonskému. Toto ocenenie mu patrí za aktívnu činnosť v speleologickej oblasti, v kultúre a turizme a za šírenie dobrého mena mesta a jeho rozvoj ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

SKLÁDKU UZATVORILI V ROZPORE SO ZÁKONOM, primátor podáva trestné oznámenie

Nadpolovičnou väčšinou hlasov odporučili poslanci mestského zastupiteľstva primátorovi, aby podal trestné oznámenie na neznámu osobu. Dôvodom je zlé uzatvorenie skládky vo Veternej Porube, ktoré bolo podľa záverov Slovenskej inšpekcie životného prostredia, a dokonca aj Úradu pre verejné obstarávanie v rozpore so zákonom. ...

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Výnimočný dokument vnesie systém do rekonštrukcií ulíc

Živý dokument, ktorý popisuje technický stav mestských chodníkov a ciest, dopomôže tomu, aby sa cesty v meste a jeho častiach opravovali práve podľa ich technického stavu a nie straníckeho trička poslancov, vysvetlil počas rokovania poslanec mestského zastupiteľstva Jaroslav Grešo. ...

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 6608/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš. ...

Čestné občianstvo pre Aloisa Lutonského in memoriam

Na návrh predstaviteľov radnice práve mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie Čestného občianstva mesta in memoriam Aloisovi Lutonskému. Toto ocenenie mu patrí za aktívnu činnosť v speleologickej oblasti, v kultúre a turizme a za šírenie dobrého mena mesta a jeho rozvoj....

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Rudolf ONDRÍK, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš. ...

Verejná vyhláška

Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-E 3500 a 3757 na LV 2162, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava....

V piatok bude úrad k dispozícii do 14:00 h

OZNAM: Z dôvodu školenia zamestnancov bude 23. júna Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši klientom k dispozícii do 14:00 hod. Prosíme preto obyvateľov, aby si v piatok vybavili potrebné náležitosti na jednotlivých odboroch a oddelenia mestského úradu najneskôr do druhej hodiny popoludní....

Verejná vyhláška

Spoločný obecný úrad v Liptovskom Mikuláši zverejňuje žiadosť navrhovateľa - mesta Liptovský Mikuláš o začatie územného konania o umiestnení stavby "Protipovodňové opatrenia Ploštín - 1. etapa" na pozemkoch v k. ú. Ploštín. ...

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1676/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Futbalový turnaj o pohár
Futbalový turnaj o pohár

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1 
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
   

  


 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
 • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
REZERVÁCIA UBYTOVANIA