Liptovský Mikuláš

Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
mesta Liptovský Mikuláš
 • JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
  JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
  20.4. - 29.5.2016, Múzeum Janka Kráľa
  Deň matiek
  Deň matiek
 • Májové oslavy
  Májové oslavy
  Deň matiek
  Deň matiek
Mesto dalo odstrániť viaceré čierne skládky

Mesto dalo odstrániť viaceré čierne skládky

29.04.2016 V druhej polovici apríla, na základe pokynu z radnice, zamestnanci Verejnoprospešných služieb (VPS) odstránili viaceré čierne skládky na území Liptovského Mikuláša ...
Zoznam trhových miest v Mikuláši

Zoznam trhových miest v Mikuláši

28.04.2016 Po uzavretí trhoviska vedľa Domu služieb vzišla potreba hľadať nové miesto na takýto druh predaja. Mesto prostredníctvom Verejnoprospešných služieb vyšlo v tejto záležitosti v ústrety Mikulášanom ...
Pred školou v Demänovej pribudli parkovacie miesta

Pred školou v Demänovej pribudli parkovacie miesta

25.04.2016 Rodičia detí, ktoré navštevujú základnú školu s materskou školou v mestskej časti Demänová, majú dôvod na radosť ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 13" na ulici Štefánikova súp. č. 1521/21 na pozemku parc. č. KN-C 365/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej je Lenka Črepová, Liptovská Sielnica a Patrik Sermek, Liptovský Mikuláš. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "rodinné domy - Nová Palúdzka" na pozemkoch v k.ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Matej Géci, Liptovský Mikuláš v zastúpení 3MS Consulting, s.r.o. Bešeňová. ...

Mesto dalo odstrániť viaceré čierne skládky

V druhej polovici apríla, na základe pokynu z radnice, zamestnanci Verejnoprospešných služieb (VPS) odstránili viaceré čierne skládky na území Liptovského Mikuláša. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Štefan JAVOŠ, nar. 1966, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto Ružomberok....

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu" na ul. Morušová súp. č. 522 na pozemku parc. č. KN-C 773/43 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Morušová 522, Liptovský Mikuláš v správe INTEN - EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš. ...

Zoznam trhových miest v Mikuláši

Po uzavretí trhoviska vedľa Domu služieb vzišla potreba hľadať nové miesto na takýto druh predaja. Mesto prostredníctvom Verejnoprospešných služieb vyšlo v tejto záležitosti v ústrety Mikulášanom....

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Verejná vyhláška

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na I. kalendárny polrok 2016 v znení navrhovaných zmien k 12.05.2016....

Verejná vyhláška

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na II. kalendárny polrok 2016....

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
JUDITA FEŇVEŠOVÁ - OBRAZY
Deň matiek
Deň matiek
Májové oslavy
Májové oslavy

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • Liptov Region Card od 1. noci ZADARMO
  Liptov Region Card od 1. noci ZADARMO
  Žiadajte u svojho ubytovateľa!
 • Navštívte 11 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA Liptovského Mikuláša
  Navštívte 11 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA Liptovského Mikuláša
 • BEZPLATNÁ WI-FI ZÓNA V HISTORICKOM CENTRE
  BEZPLATNÁ WI-FI ZÓNA V HISTORICKOM CENTRE
REZERVÁCIA UBYTOVANIA