Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Podnikateľ   /   Príležitostné trhy

Príležitostné trhy

Stoličné dni
14. -16. 6. 2018Adresa na zaslanie prihlášky:
 
Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
 
michaela.mlyncekova@mikulas.sk


Prihláška

Organizačné pokyny

Predaj miest sa uskutoční prostredníctvom online rezervačného systému, http://www.mikulas.sk/rezervacie v termíne 14. 5. – 1. 6. 2018Rezervačný systém bude spustený 14. 5. 2018 od  9:00h a uzatvorený 1. 6. 2018 o 12:00h (mimo stanovených termínov nie je predaj miest možný). Organizátor si vyhradzuje v prípade potreby právo zmeny týchto termínov a spôsobu prideľovania predajných miest. 
Organizátor si z dôvodu dostatočného technického zabezpečenia pre stánky s občerstvením vyhradzuje právo prideliť predajné miesta obmedzenému počtu predajcom občerstvenia. Tieto miesta nebude možné zakúpiť prostredníctvom online rezervačného systému. Termín na zaslanie prihlášky pre predajcov občerstvenia je do 30. 4. 2018. Po tomto termíne už prihlášky nebudú akceptované. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo prideliť predajné miesta pre stánky s ľudovými remeslami, tieto miesta si nebude možné zakúpiť cez online rezervačný systém. Termín na zaslanie prihlášky pre remeselníkov je do 30. 4. 2018. Prihlášky po tomto termíne už nebudú akceptované.