Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Zverejňované informácie   /   Ďalšie zverejňované informácie

Ďalšie zverejňované informácie

Ďalšie zverejnené informácie


Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš môžete nájsť tu
alebo nahliadnuť do nich na Mestskom úrade, oddelenie organizačné, č.d.025

Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja doručené mestu v zmysle § 8 ods. 11 zák. č. 302/2001 Z.z. sú pre verejnosť prístupné na oddelení organizačnom MsÚ v Lipt. Mikuláši, kanc. č. 25, kontakt: 044 5565 264, e-mail: j.chovancova@mikulas.sk.
 

Uznesenia mestského zastupiteľstva môžete nájsť tu
alebo nahliadať do nich na Mestskom úrade, oddelenie organizačné, č.d.26

Sťažnosti
je možné podávať na Mestskom úrade,
na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
alebo písomne
na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Termíny a program rokovaní mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  tu
 
Termín, program a texty materiálov najbližšieho rokovania MsZ tu

Termíny rokovaní komisií MsZ tu

Zápisnice z rokovaní MsZ (údaje o dochádzke poslancov na rokovaní MsZ sú súčasťou zápisnice) a výpisy o hlasovaní poslancov MsZ sú prístupné tu (pozri ilustračný obrázok nižšie)


 

Administratívne členenie mesta - zoznam ulíc v meste

Počty občanov v jednotlivých rokoch

Informácie o prevádzkach na území mesta

Informácie o podnikateľských subjektoch mesta

Informácie o evidencii psov chovaných v meste

Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš aktualizovaný denne