• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Ďalšie zverejňované informácie | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Zverejňované informácie   /   Ďalšie zverejňované informácie

  Ďalšie zverejňované informácie

  Ďalšie zverejnené informácie


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš môžete nájsť tu
  alebo nahliadnuť do nich na Mestskom úrade, odbor organizačný, č.d.106

  Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja doručené mestu v zmysle § 8 ods. 11 zák. č. 302/2001 Z.z. sú pre verejnosť prístupné na odbore organizačnom MsÚ v Lipt. Mikuláši, kanc. č. 106.
   

  Uznesenia mestského zastupiteľstva môžete nájsť tu
  alebo nahliadať do nich na Mestskom úrade, odbor organizačný, č.d.108.

  Sťažnosti
  je možné podávať na Mestskom úrade,
  u hlavného kontrolóra mesta č. d. 701
  alebo písomne
  na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

  Termíny a program rokovaní mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  tu
   
  Zápisnice z rokovaní MsZ (údaje o dochádzke poslancov na rokovaní MsZ sú súčasťou zápisnice) a výpisy o hlasovaní poslancov MsZ sú prístupné tu (pozri ilustračný obrázok nižšie)


   

  Administratívne členenie mesta - zoznam ulíc v meste

  Počty občanov v jednotlivých rokoch

  Informácie o prevádzkach na území mesta

  Informácie o podnikateľských subjektoch mesta

  Informácie o evidencii psov chovaných v meste

  Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš aktualizovaný denne