Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ

Plán zasadnutí MsZ

2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  12.03.2020 XXIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.30
Otvorenie zasadnutia
2.
15.35
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.37
Voľba návrhovej komisie
15.
17.50
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A ( 18.30 – 19.30 )
20.
20.30
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
21.
20.40
JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
22.
21.00
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
25.
21.40
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
26.
22.00
Interpelácie poslancov
27.
22.20
Informácie
28
22.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
13.
11.50
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
15.
12.20
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ
P R E S T Á V K A ( 13.00 – 14.00 )
20.
15.00
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
21.
15.10
JUDr. Marián Jančuška, náčelník MsP
22.
15.30
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby MsÚ
25.
16.10
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
26.
16.30
Interpelácie poslancov
27.
16.50
Informácie
28.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.07
Voľba návrhovej komisie
9.
16.30
Interpelácie poslancov
10.
16.50
Informácie
11.
17.00
Záver