Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   ATRAKTIVITY   /   12 NAJ HISTORICKÉHO CENTRA   /   Múzeum Janka Kráľa

Múzeum Janka Kráľa

Najviac zaujímavostí z bohatej 730-ročnej histórie Liptovského Mikuláša.

Hlavnú expozíciu Kapitoly z histórie mesta a Jánošíkovu mučiareň hostia starobylé priestory prvého stoličného domu a straussovského domu v historickom centre. Pod správu múzea patria ďalšie zaujímavé expozície: Tatrín a Žiadosti slovenského národa, Rodný dom súrodencov Rázusovcov, Synagóga, Poštové holubárstvo.  

Kapitoly z histórie mesta
Expozícia vás prevedie dejinami Liptovského Mikuláša, ktoré dokumentuje od prvej písomnej zmienky o meste v roku 1286 až po obdobie 2. svetovej vojny. Prezrite si repliku Ondrašovského bronzového pokladu z 9. st. pred n.l., barokové drevené plastiky, kedysi tvoriace súčasť hlavného oltára Kostola sv. Mikuláša či vzácny obraz šľachtica Pongráca II., jedného z najvplyvnejších ľudí Uhorska v 15. storočí. Nahliadnite do izby romantického básnika Janka Kráľa aj života svetoznámeho vynálezcu Aurela Stodolu, ktorého  si vážil samotný Einstein! Spoznajte popredné miestne rodiny a garbiarstvo, ktoré preslávilo Mikuláš ďaleko za hranicami krajiny. Určite sa zastavte aj v historickej knižnici múzea so 4500 vzácnymi titulmi. 

Jánošíkova mučiareň a súdna sieň
Legendárny zbojnícky kapitán Jánošík má v múzeu špeciálne miesto. Práve v týchto priestoroch bol s najväčšou pravdepodobnosťou  vynesený nad ním trest smrti. O  jeho súdnom procese, ktorý vo svojej dobe vyvolal poriadny rozruch, sa dozviete mnoho zaujímavostí v Jánošíkovej mučiarni a súdnej sieni. 

Expozície mimo hlavnej budovy Múzea Janka Kráľa:
 
Tatrín a Žiadosti slovenského národa 
Autentické priestory starej evanjelickej fary navodzujú atmosféru búrlivých  40. rokov 19. storočia, keď sa u tunajšieho farára Michala Miloslava Hodžu stretávali popredné osobnosti štúrovského hnutia. Založili tu prvý slovenský kultúrny  spolok Tatrín (1844)  a spísali prvý politický program Slovákov Žiadosti slovenského národa (1848). Expozícia je zariadená dobovým nábytkom, môžete si tu prezrieť knihy vydané spolkom Tatrín, faksimile historických dokumentov, zápisníc, fotografie i originálne portréty národných dejateľov od akademického maliara Janka Alexyho. 
V priestoroch starej evanjelickej fary je NOVOOTVORENÁ HISTORICKÁ KNIŽNICA TRANOSCIA. Základom je Tranovského knižnica s cennými exemplármi Cithary sanctorum. Knižnica pozostáva z viac ako 2200 cenných kníh, výtlačkov a rukopisov. Najstaršia kniha pochádza z roku 1592. Knižnica patrí Tranosciu, jednému z najstarších slovenských vydavateľstiev, ktoré v roku 1898 založili mikulášski evanjelici. Je prístupná aj pre bádateľov. 

Rodný dom súrodencov Rázusovcov 
Expozícia venovaná evanjelickému farárovi, spisovateľovi a politikovi Martinovi Rázusovi, jeho sestre spisovateľke Márii Rázusovej-Martákovej a bratom Michalovi a Matejovi, ktorí boli  významnými mikulášskymi kníhtlačiarmi. Približuje nielen ich životné osudy, ale i prostredie, v ktorom vyrastali. Autenticitu umocňuje zariadenie a nábytok zo začiatku 20. storočia i fotografie z rôznych období života rodiny. Môžete si tu zalistovať v literárnych diela súrodencov Rázusov, aj pozrieť  filmové spracovanie Rázusových autobiografických románov Maroško a Maroško študuje. Druhá časť expozície vás prevedie dejinami zaniknutej Vrbice a zoznámi aj s ďalšími slávnymi vrbickými rodákmi. 


Synagóga
Impozantná synagóga s nádhernou modro-zlatou štukovou výzdobou je každoročne od 15.6. do 14.9. sprístupnená pre turistické prehliadky denne 10.00-18.00, mimo letnej turistickej sezóny na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa.

Poštové holubárstvo
Zaujímavá expozícia, dokumentujúca históriu  holubárstva a chovu holubov, sa v Liptovskom Mikuláši nenachádza náhodou. Veď práve tu bol v roku 1923 založený prvý slovenský spolok chovateľov poštových holubov. Môžete si prezrieť  také exponáty ako konštatovacie hodiny slúžiace na zaznamenanie času doletu holubov z pretekov, rodové obrúčky, výstavné klietky či transportný kôš na prepravu holubov vlakom, pretekovú dokumentáciu alebo holubníček zo sedliackych dvorov. Expozícia je umiestnená v priestoroch Pongrácovskej kúrie, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Múzea Janka Kráľa, kde je potrebné požiadať o jej sprístupnenie.  


Námestie osloboditeľov 30
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 552 25 54, +421 915 317 490 
  http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/facebook1.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/instagram.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/mapa.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/wifi.png
Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova mučiaren a súdnej siene:
denne: 10.00-18.00
Vstupy: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,14.30, 15.30, 16.30, 17.30
Vstupné: expozícia Kapitoly z histórie mesta vrátane Jánošíkovej mučiarne a súdnej siene: 
dospelý 4 €, dieťa 2 €
výstavná sieň: 0,50 €
Zľavy s Liptov region card 

Expozície mimo hlavnej budovy sú sprístupnené na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa:

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Tranovského ulica 8
Vstupné: dospelý 2 €, dieťa 1 €
deti do 6 rokov a pedagogický dozor bezplatne
VIRTUÁLNA PREHLIADKA MÚZEA

Rodný dom Rázusovcov 
Vrbická ulica 312
Tel.: +421 944 536 985 (správca objektu) alebo Múzeum Janka Kráľa
Vstupné: dospelý 1 €, dieťa 0,50 €
deti do 6 rokov a pedagogický dozor bezplatne

Poštové holubárstvo
Námestie osloboditeľov 28 (Pongrácovská kúria)
Vstupné:  dospelý 1 €, dieťa 0,50 €
deti do 6 rokov a pedagogický dozor bezplatne

Synagóga
Hollého ulica 4
1.7. - 31.8.: Po-Ne: 10.00-18.00
Vstupné: dospelý: 2 €, dieťa: 1 €, príspevkom podporíte obnovu sakrálnej pamiatky.
VIRTUÁLNA PREHLIADKA SYNAGÓGY