Liptovský Mikuáš

Vojská v bojoch o Liptovský Mikuláš

Vojská v bojoch o Liptovský Mikuláš

Keď sa po bojoch v Duklianskej operácii pohli jednotky Červenej armády a s nimi aj 1. čs. armádny zbor na konci januára 1945 na západ, ustupovali pred nimi nemecké a maďarské vojská v sile niekoľkých divízií. Počas bojov v Liptove to boli postupne 254. pešia, 3. horská divízia a 320. divízia ľudových granátnikov. čítať viac
S nimi ustupovali zvyšky rozbitých maďarských divízií. Na konci marca 1945 pred 1. československým armádnym zborom stálo približne 7 900 mužov nepriateľa so 150 delami a mínometmi, 15 tankami a samohybnými delami. Prvý československý armádny zbor sa v ZSSR začal formovať 10. apríla 1944. Vo februári 1945 mal už okolo 35 000 mužov, avšak do bojov pri Liptovskom Mikuláši neboli zaradené jeho letecké, tankové a delostrelecké súčasti.  Z vojsk Červenej armády boli v Liptove zasadené útvary 17. gardového streleckého zboru – 8. a 138. strelecká divízia a zo zálohy veliteľa armády 24. strelecká divízia. Tieto divízie mali každá približne 4 000 mužov.
Vypočujte si audiosprievodcu:
Vojská v bojoch o Liptovský Mikuláš

V 2. svetovej vojne bolo použitých vyše 300 zbraňových systémov. K štandardnej výzbroji pechoty patrili guľomety, samopaly, pušky, pištole a granáty. Delostrelectvo používalo rôzne typy kanónov, diel a húfnic. V bojoch v Liptove však chýbali tanky a lietadla, ktoré boli potrebné na iných úsekoch frontu. Jednotky  čs. armádneho zboru podporovali sovietske samohybné delá a raketové mínomety – kaťuše.
Vypočujte si audiosprievodcu:
čítať menej
 Parking
 Bezbariérový prístup

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Náučný chodník Vojenská história