Liptovský Mikuáš

Vojnový cintorín

Vojnový cintorín

Háj-Nicovô je miestom posledného odpočinku 1 369 príslušníkov 1. československého armádneho zboru, vojakov povstaleckej armády a partizánov, ktorí padli nielen v bojoch o Liptovský Mikuláš v roku 1945, ale aj v okresoch Dolný Kubín a Ružomberok. Je najväčším vojnovým cintorínom československých vojakov na území bývalého Československa. čítať viac
Často sa uvádza, že 1. československý armádny zbor stratil počas bojov o mesto viac ako 5 a pol tisíc mužov (5 546).  Toto číslo však zahŕňa nielen padlých, ale aj ranených, nezvestných a tých, ktorí zomreli na následky zranenia. Teda je to údaj o všetkých, ktorí boli vyradení z boja. Navyše výkazy o bojovej činnosti sú vedené mesačne od 15. do 15. nasledovného mesiaca a za celý zbor včítane útvarov a jednotiek, ktoré pri Liptovskom Mikuláši nebojovali. Preto nie je možné presne stanoviť počet padlých československých vojakov v boji o Liptov. Približne je možné určiť, že to bolo do 32 dôstojníkov, do 160 poddôstojníkov a do 627 príslušníkov mužstva, spolu do 819 mužov. Po oboch stranách schodiska k pamätníku je 1 415 hrobov. V prvom rade zostali voľné hrobové miesta.
Vypočujte si audiosprievodcu: 
Vojnový cintorín

V Liptove exhumovali 1 325 a v okrese Dolný Kubín 36 telesných pozostatkov padlých. Viacerí padlí príslušníci zboru boli exhumovaní a pochovaní v rodných obciach. Zoznam pochovaných s ich menom a číslom hrobového miesta je umiestnený vľavo od schodiska k pamätníku.  
Vypočujte si audiosprievodcu:

čítať menej
 Parking

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Náučný chodník Vojenská história s audiosprievodcom