Liptovský Mikuáš

Oslobodenie mesta

Oslobodenie mesta

3. marca 1945 dobyla mesto 24. strelecká divízia Červenej armády. Avšak v priebehu striedania sovietskych jednotiek československými sa nemeckým vojskám podarilo vytlačiť ich z mesta. Až nový útok 4. apríla 1945 znamenal, že do mesta vstúpili vojaci 4. čs. brigády. Dva sovietske pluky prenasledovali nepriateľa cez vtedy samostatné obce Iľanovo, Ploštín a Demänovú. Tretí pluk sovietskej divízie mestom prešiel bez zdržania. čítať viac
Vypočujte si audiosprievdcu:
Oslobodenie mesta

Stredný Liptov silno poznačilo vojnové pustošenie. Liptovský Mikuláš ostal v troskách. Zničené domy a byty, cesty, mosty, železničné koľaje, celé rodiny bez strechy nad hlavou,... Situáciu zhoršovali mínové polia, nevybuchnuté delostrelecké granáty, strelivo...
Vypočujte si audiosprievdcu:
Krátko po oslobodení
čítať menej
 Parking
 Bezbariérový prístup

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Náučný chodník Vojenská história s audiosprievodcom