Liptovský Mikuáš

Fontána Metamorfózy

Fontána Metamorfózy

S menami slávnych rodákov je najfotografovanejším miestom pešej zóny. Čestné miesto náleží vynálezcovi, profesorovi Aurelovi Stodolovi, ktorého mal vo veľkej úcte sám Albert Einstein. „Keď do rúk beriem pero, aby som napísal niekoľko slov o profesorovi Stodolovi, o majstrovi techniky, o jemnom, a pritom pevnom mužovi, cítim, že moje vyjadrovacie schopnosti sú príliš obmedzené, aby som sa k takému človeku zachoval tak, ako si to zasluhuje.“ Albert Einstein čítať viac
Fontáne dominuje monumentálne umelecké dielo Pocta tvorivému mysleniu. Bloky s otáčavými zrkadliacimi plochami symbolizujú neustálu premenu a pohyb, nekonečno plynutia času, myšlienok, ideí a nových zmien, tiež pomyselné lopatky turbíny novodobého stroja. Práve turbínam, v čase keď boli novým vedným odborom, zasvätil život  vedec a vizionár Aurel Stodola. Ako 81-ročný sa dožil tej najväčšej pocty, akej sa môže technikovi dostať - bol vyznamenaný Medzinárodnou zlatou medailou Jamesa Watta, obdobou Nobelovej ceny v technike.  Dnes je jeho meno zvečnené v tmavej žule statického bloku fontány. Druhý blok  nesie mená sedemdesiatich mikulášskych rodákov, ktorí sa natrvalo zapísali do dejín mesta – vedcov, umelcov, spisovateľov, kňazov, lekárov, pedagógov,... Okolie fontány je obľúbeným oddychovým miestom s množstvom kaviarní a cukrární. 
O osobnosti Aurela Stodolu sa dozviete viac v expozícii Pracovňa profesora Stodolu v Múzeu Janka Kráľa alebo na aurelstodola.sk
čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Múzeá, galérie a pamiatky