Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy

Aktuálne tlačové správy

24.06.2019
Oznam LVS: Mimoriadny odpočet vodomerov
Mimoriadny odpočet vodomerov – zmena ceny Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že v priebehu mesiaca jún a júl 2019 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov u všetkých odberateľov a producentov v obci z dôvodu zmeny ceny stočného ...
24.06.2019
Detičky už nemusíte odhlásiť zo stravovania deň dopredu
Predstavitelia radnice po predošlom prísľube vychádzajú v ústrety požiadavke rodičov detí z materských škôl. Od nového školského roka bude možné odhlásiť žiaka materskej školy zo stravovania najneskôr do 6:30 h v deň poskytovania stravy v školskej jedálni ...
21.06.2019
Radnica získala pol milióna eur na revitalizáciu Nábrežia
Pol milióna eur sa podarilo predstaviteľom mikulášskej radnice získať z eurofondov na projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. Pôjde o obnovu verejnej zelene, budovanie parkových chodníkov a trás pre peších. Pribudnú tiež plochy pre relax a hru detí ...
21.06.2019
V Liptovskej Ondrašovej pokračuje Futbalové leto aj tieto prázdniny
19.06.2019
Mikulášania sú druhí najlepší cyklisti na Slovensku
17.06.2019
Organové polhodinky
14.06.2019
Zmeny v cestovných poriadkoch MAD nastanú od pondelka
14.06.2019
Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa bude konať každý druhý týždeň
13.06.2019
Na trhoch ako prvé mesto na Slovensku zavádzame používanie bioplastov